پالمْبانگ‌

معرف

ز ايالتِ سوماترا سِلاتان‌ (سوماتراي‌ جنوبي‌) در اندونزي‌
متن
پالِمْبانگ‌ ، مركز ايالتِ سوماترا سِلاتان‌ (سوماتراي‌ جنوبي‌) در اندونزي‌. اين‌ شهر در سواحل‌ رود موسي‌، در َ45 ْ104 طول‌ شرقي‌ و َ9 ْ25 عرض‌ جنوبي‌ قرار گرفته‌ است‌. جمعيت‌ آن‌ در 1369 ش‌/ 1990، حدود 000 ، 790 تن‌ بوده‌ است‌ كه‌ تقريباً 85% آن‌ مسلمان‌ بوده‌اند.ناحية‌ پالمبانگ‌، متحد با همسايه‌اش‌ مالايو (جامبي‌) ، مركز امپراتوريِ بوداييِ سري‌ ويجايه‌ (قرنهاي‌ چهارم‌ ـ چهاردهم‌ ميلادي‌) بود و بويژه‌ در قرنهاي‌ دوم‌ تا چهارم‌/ هشتم‌ تا دهم‌ به‌ سبب‌ داشتن‌ مراكز معروف‌ مطالعه‌ دربارة‌ آيين‌ بودا و زبان‌ سانسكريت‌، شهرت‌ داشت‌. در 779/ 1377، فرمانرواي‌ ماجاپاهيت‌ ، امپراتوري‌ بزرگ‌ هندو ـ جاوه‌اي‌ (قرنهاي‌ هشتم‌ و نهم‌/ چهاردهم‌ و پانزدهم‌)، پالمبانگ‌ را تصرف‌ و تا اندازه‌اي‌ ويران‌ كرد. يكي‌ از شاهزادگان‌ خاندان‌ پادشاهي‌، در 805 ـ806/ 1403 مالاكا را بنياد نهاد و در 816/ 1413 اولين‌ سلطان‌ آن‌ پس‌ از پذيرش‌ اسلام‌ شد. اريه‌ دمر (پس‌ از اسلام‌ آوردن‌: اريه‌ دله‌ = عبداللّه‌، 859ـ891/ 1455ـ1486)، نياي‌ سلاطينِ بعديِ «دارالسَّلام‌ پالمبانگ‌» شد كه‌ اولين‌ آنها سلطان‌ سسهنن‌ اريه‌ كوسومه‌ عبدالرحيم‌ (1069ـ 1118/ 1659ـ1706) بود. پس‌ از كشمكش‌ سلطان‌ محمود بدرالدين‌ و سلطان‌ احمد نجم‌الدين‌ بر سر قدرت‌ در 1226ـ1236/ 1811ـ1821 ــ كه‌ بريتانيا و هلند از آن‌ بهرة‌ اقتصادي‌ بردند ــ سرانجام‌ هلند آخرين‌ سلطان‌، پسر نجم‌الدين‌، را پس‌ از كوشش‌ نافرجام‌ او براي‌ بازيافتن‌ استقلال‌، تبعيد كرد، و بدين‌ترتيب‌ تاريخ‌ اين‌ سلطان‌نشين‌ به‌ پايان‌ رسيد.برخي‌ از علماي‌ مسلمان‌ پالمبانگ‌، بويژه‌ در نيمة‌ دوم‌ قرن‌ سيزدهم‌/ هجدهم‌، به‌ شهرت‌ جهاني‌ رسيده‌اند، از جمله‌ «عبدالصمد پَلِمباني‌ * ». امروزه‌، مؤسسة‌ دولتي‌ اسلامي‌ كه‌ در پيشبرد آموزش‌ اسلامي‌ مؤسسه‌اي‌ بانفوذ است‌، در پالمبانگ‌ قرار دارد.منابع‌:Taufik Abdullah, Beberapa aspek perkembangan Islam di Sumatera Selatan , in Masuk dan berkembangnya Islam di Sumatera Selatan , ed. K. H. O. Gadjahnata, Jakarta 1986, 53-66; G. W. J. Drewes, Directions for travellers on the mystic path , The Hague 1977; M. O. Woelders, Het sultanaat Palembang , The Hague 1975.
نظر شما
مولفان
اُ. شومان‌ ، با اندكي‌ تلخيص‌ از ( د.اسلام‌ ) ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده