بئرمیمون‌

معرف

بئرميمون‌ ،# چاهي‌ در حوالي‌ مكه‌. اگرچه‌ اين‌ چاه‌ در صدر اسلام‌ شهرتي‌ داشته‌، در حال‌ حاضر محلي‌ بدين‌ نام‌ در ناحيه‌ مكّه‌ يافت‌ نمي‌شود. در منابع‌ موجود نيز مطلبي‌ دال‌ بر اين‌ كه‌ بئرميمون‌ متروك‌ شده‌ يا هنوز، با نامي‌ ديگر، از آن‌ استفاده‌ مي‌شود وجود ندارد. محل‌ اين‌ چاه‌ قديمي‌ نيز مشخص‌ نيست‌. بسياري‌ از شواهد گوياي‌ آن‌ است‌ كه‌ بين‌ مسجدالحرام‌ و مني‌، ولي‌ اندكي‌ نزديكتر به‌ محل‌ اخير، قرار داشته‌ است‌. شرح‌ طبري‌ (سلسلة‌ سوم‌، ص‌ 456) دربارة‌ مرگ‌ خليفه‌ منصور (158/775) در بئرميمون‌ گوياي‌ اين‌ است‌ كه‌ چاه‌ در منطقة‌ حرم‌ و بر راه‌ حاجيان‌ عراقي‌ قرار داشته‌ است‌ (روايت‌ ديگري‌، محل‌ مرگ‌ منصور را در تپة‌ حَجون‌ ذكر مي‌كند نه‌ بئرميمون‌، رجوع کنید بهووستنفلد، ص‌ 160). بر مبناي‌ شاهد ديگري‌، بئرميمون‌ در ناحية‌ شمالي‌تر مكه‌، در نزديكي‌ مَرّالظهران‌ («وادي‌ فاطمه‌» فعلي‌)، قرار داشته‌ است‌. ابن‌حائك‌ (ص‌ 242) بئرميمون‌ را يكي‌ از دو چاه‌ بسيار كهن‌ قلمداد كرده‌ است‌. بكري‌ (ج‌ 4، ص‌ 1285) بر آن‌ است‌ كه‌ بئرميمون‌ از زمزم‌ بسيار كهنتر بوده‌ است‌. اين‌ چاه‌ اگر از چنين‌ قدمتي‌ برخوردار بود، بايستي‌ آن‌ را فردي‌ متقدّمتر از ميمون‌، يعني‌ برادر علاءبن‌ حضرمي‌ كه‌ حفر چاه‌ را به‌ او و چند همنام‌ او نسبت‌ داده‌اند، حفر كرده‌ باشد. در تاريخ‌ مكة‌ محمدبن‌احمد نهروالي‌، معروف‌ به‌ اِعلام‌ (ص‌ 282) آمده‌ است‌ كه‌ بئرميمون‌ به‌ شبكة‌ آبرساني‌ مكه‌ كه‌ باني‌ آن‌ ملكه‌ زبيده‌ بود، متصل‌ بوده‌ است‌. برخي‌ از مفسران‌، آية‌ قُل‌ اَرَءَيْتُم‌ اِنْ اَصْبَحَ م'آؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَاتيكُمْ بِم'آءٍ مَعينٍ (ملك‌: 30: بگو اگر آبتان‌ در زمين‌ فرو رود، چه‌ كسي‌ شما را آب‌ روان‌ خواهد داد) را اشاره‌اي‌ به‌ بئرميمون‌ تلقي‌ كرده‌اند.
متن
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده