بیحان‌ (یا بیحان‌)

معرف

بَيحان‌ (يا بيحان‌)،# وادي‌ (درّه‌) و سرزميني‌ در عربستان‌ جنوبي‌، امروزه‌ در يمن‌. بيحان‌، ميان‌ وادي‌ حَريب‌ در مغرب‌، و وادي‌ مَرخه‌ در مشرق‌ ( رجوع کنید به عَولَقي‌ * ) واقع‌ است‌. اين‌ درة‌ طولاني‌ كه‌از كَوْر عَوْذِلّه‌ ( رجوع کنید به عَوْذَلي‌ * ) در يكصد كيلومتري‌ سمت‌ شمال‌ آغاز شده‌ و تا نقطة‌ ناپديد شدن‌ «دلتا»ي‌ خشكيدة‌ آن‌ در صحراي‌ رَمْلَة‌ سَبَتَين‌ ادامه‌ يافته‌، مركز دولت‌ قديمي‌ قَتَبان‌ * بوده‌ است‌. قسمت‌ اعظم‌ بيحان‌ با كاوشهاي‌ امريكاييان‌ در 1329 ش‌/1950، شناخته‌ شده‌ است‌.
متن
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ
وضعیت چاپ
  • چاپ نشده