بیت الدین (به گویش محلی : بتدین مأخوذ از «بیث ـ دینا »ی سریانی )

معرف

محلی‌ در 45 کیلومتری‌ بیروت‌، که‌ ارتفاع‌ آن‌ از سطح‌ دریا 850 متر است‌
متن
بیت‌الدّین‌ (به‌ گویش‌ محلی‌: بِتِدّین‌، مأخوذ از «بیث‌ ـ دینا »ی‌ سریانی‌)، محلی‌ در 45 کیلومتری‌ بیروت‌، که‌ ارتفاع‌ آن‌ از سطح‌ دریا 850 متر است‌. در اراضی‌ پلکانی‌ اطراف‌ آن‌ عمدتاً انگور و زیتون‌ به‌ عمل‌ می‌آید. بِتدّین‌ و دَیرالقَمَر، محدودة‌ حکومتی‌ مستقل‌ مارونی‌ را تشکیل‌ می‌دهند که‌ در درون‌ منطقة‌ دروزی‌نشین‌ شُوفْ جای‌ گرفته‌ است‌. اهمیّت‌ این‌ محل‌ در واقع‌ ناشی‌ از آن‌ است‌ که‌ امیر «بشیر شهاب‌ ثانی‌ * »، در 1222 آن‌ را به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ خود برگزید، و بین‌ سالهای‌ 1227 تا 1230 چشمة‌ صفا را از طریق‌ یک‌ پل‌ راهبر به‌ آنجا کشید. سپس‌ تعدادی‌ ساختمان‌ حکومتی‌ و نیز قصری‌ که‌ آمیزة‌ جالبی‌ از شیوه‌های‌ معماری‌ شرقی‌ و هنر یک‌ معمار ایتالیایی‌ و کارگران‌ سوری‌ است‌، در این‌ دهکده‌ بنا گردید. این‌ قصر که‌ بر صخره‌ای‌ مشرف‌ بر دره‌ای‌ عمیق‌ و تنگ‌ ساخته‌ شده‌ و از بناهای‌ میراث‌ ملی‌ لبنان‌ محسوب‌ می‌شود، از 1229 به‌ بعد وعده‌گاه‌ شعرا (همچون‌ نقولای‌ ترک‌ ) بوده‌، و لامارتین‌، که‌ در 1145/1832 آن‌ را دیده‌، بتفصیل‌ به‌ توصیف‌ آن‌ پرداخته‌ است‌.این‌ قصر به‌ دنبال‌ افتادن‌ شهر به‌ دست‌ مصریها در 1153، ویران‌ شد، و در آتش‌سوزی‌ شدید 1330، خسارات‌ بیشتری‌ دید، اما در 1319 ش‌/ 1940 تا حدودی‌ مرمت‌ شد. در 1327 ش‌/ 1948 خاکستر جسد امیربشیرکبیر ] بشیر شهاب‌ ثانی‌ [ از استانبول‌ به‌ آنجا منتقل‌ گردید. امروزه‌، بتدّین‌ اقامتگاه‌ تابستانی‌ رئیس‌ جمهور لبنان‌ است‌ ] در این‌ قصر موزه‌ای‌ شامل‌ سفالینه‌ها، لباسهای‌ سنتی‌ لبنانی‌، سلاحهای‌ قدیمی‌ و آثار کنعانی‌ ـ فنیقی‌ نیز تشکیل‌ شده‌ است‌ (جیدجیان‌، ص‌ 302) [ .منابع‌: انیس‌ فریحه‌، اسماءالمدن‌ والقری‌ اللبنانیة‌ و تفسیر معانیها ، بیروت‌ 1956، ص‌ 20؛M. Chebli, Une histoire du Liban au temps des إmirs , index; Dussaud, Topographie historique de la Syrie , 507; [Nina Jidejian, The story of Lebanon in pictures, Beirut 1992]; Lamartine, Voyage en Orient, ed. Hachette, 1903, I, 191 ff.
نظر شما
مولفان
ن . الیسیف ( د. اسلام ) ,
گروه
رده موضوعی
جلد5
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده