بهمن میرزا بهاءالدوله

معرف

فرزند فتحعلی‌شاه‌، حاکم‌ کاشان‌ و یزد
متن
بهمن‌میرزا، بهاءالدوله‌ ، فرزند فتحعلی‌شاه‌، حاکم‌ کاشان‌ و یزد. در 1226 به‌دنیا آمد (مهدیقلی‌ هدایت‌، ص‌ 55). در 1252، بر اثر شکایت‌ اهالی‌ کاشان‌ از حکومت‌ عباسقلی‌خان‌ جوانشیر، به‌ حکومت‌ آن‌ شهر برگزیده‌ شد (خورموجی‌، ص‌ 25) اما محمدشاه‌ در همان‌ سال‌ او را برکنار و مصطفی‌ قلی‌خان‌ سمنانی‌ را حاکم‌ کاشان‌ کرد (رضاقلی‌ هدایت‌، ج‌ 10، ص‌ 244). از این‌ پس‌ تا مدتی‌ بهمن‌میرزا در رکاب‌ همایونی‌ بود (همان‌، ص‌ 171) و در 1254، به‌ جای‌ خانلر میرزا احتشام‌ السلطنه‌، پسر عباس‌ میرزا، حاکم‌ یزد شد (بامداد، ج‌ 1، ص‌ 198ـ199).در 1257، آقاخانِ * محّلاتی‌ از پیشوایان‌ فرقة‌ اسماعیلیه‌، که‌ در هند، سند و کرمان‌ مریدانی‌ داشت‌، در کرمان‌ شورش‌ کرد و چون‌ مورد تعقیب قرار گرفت‌، به‌ مهریز یزد فرار کرد. بهمن‌میرزا با جمعی‌ از سربازان‌ یزدی‌، عراقی‌ و شقاقی‌ و دو عراده‌ توپ‌ او را تعقیب‌ کردند. نبردی‌ بین‌ آنان‌ در قریة‌ کالمند درگرفت‌ و فرمانده‌ سپاه‌ بهمن‌میرزا، مصطفی‌ قلی‌خان‌ سمنانی‌، شکست‌ خورد. بهمن‌ میرزا به‌ یزد فرار کرد و آقاخان‌ به‌ کرمان‌ و شهر بابک‌ بازگشت‌ (خورموجی‌، ص‌ 28ـ30؛ رضاقلی‌ هدایت‌، ج‌ 10، ص‌ 249ـ251).بهمن‌میرزا در زمان‌ ناصرالدین‌ شاه‌ درگذشت‌. از او چهار پسر و دو دختر باقی‌ ماندند. نوادگان‌ او مصدر کار بودند و نام‌ جهانسوز برخود نهادند (اعتمادالسلطنه‌، ص‌ 132، پانویس‌). از بهمن‌میرزا یادداشتهایی‌ که‌ دارای‌ غلطهای‌ املایی‌ است‌ به‌ جا مانده‌ است‌ (بامداد، ج‌ 1، ص‌ 199).منابع‌: محمد حسن‌ خان‌ اعتمادالسلطنه‌، صدرالتواریخ‌ ، چاپ‌ محمد مشیری‌، تهران‌ 1357 ش‌؛ مهدی‌ بامداد، شرح‌ حال‌ رجال‌ ایران‌ در قرن‌ 12و 13 و 14 هجری‌ ، تهران‌ 1357 ش‌؛ محمد جعفربن‌ محمدعلی‌ خورموجی‌، حقایق‌ الاخبار ناصری‌ ، چاپ‌ حسین‌ خدیوجم‌، تهران‌ 1363 ش‌؛ رضاقلی‌بن‌ محمد هادی‌ هدایت‌، ملحقات‌ تاریخ‌ روضة‌الصفای‌ ناصری‌ ، در میرخواند، تاریخ‌ روضة‌الصفا ، ج‌ 8 ـ10، تهران‌ 1339 ش‌؛ مهدیقلی‌ هدایت‌، گزارش‌ ایران‌ ، چاپ‌ محمدعلی‌ صوتی‌، تهران‌ 1363 ش‌.
نظر شما
مولفان
منیژه ربیعی ,
گروه
تاریخ ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده