بهرائچی نعیم الله

معرف

از صوفیان‌ طریقة‌ نقشبندیّه‌ در شبه‌ قارة‌ هند
متن
بَهرائِچی‌ ، نعیم‌الله‌، از صوفیان‌ طریقة‌ نقشبندیّه‌ در شبه‌ قارة‌ هند. وی‌ در 1153 به‌ دنیا آمد (حسنی‌، ج‌ 7، ص‌ 522) و از سادات‌ علوی‌ بود. پدرانش‌ به‌ سلاطین‌ وابسته‌ بودند و از آنان‌ لقب‌ «مَلِک‌» دریافت‌ کرده‌ بودند (بهرائچی‌، ص‌ 4). بهرائچی‌ پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ مقدماتی‌، برای‌ طیّ مراتب‌ سیر و سلوک‌ ابتدا نزد شیخ‌ محمد جمیل‌، خلیفة‌ میرزامظهر جان‌ جانان‌، رفت‌ و از او اذکار طریقة‌ نقشبندیه‌ را فرا گرفت‌. بعد از مدتی‌ به‌ دهلی‌ رفت‌ و به‌ خدمت‌ میرزامظهر (متوفی‌ 1195) رسید و خلیفة‌ او شد. پس‌ از تکمیل‌ مراحل‌ سلوک‌ در طریق‌ نقشبندیّه‌، قادریّه‌، چشتیّه‌ و سهروردیّه‌ از میرزامظهر کسب‌ اجازة‌ مطلق‌ نمود و به‌ دعوت‌ و ارشاد در بهرائچ‌ (در ایالت‌ اوتارپرادِش‌) مشغول‌ شد. وی‌ به‌ خدمت‌ ضیاءالله‌ نقشبندی‌ و محمدکاظم‌ قلندر کاکوروی‌ (متوفی‌ 1221) مؤسس‌ خانقاه‌ کاظمیة‌ کاکوری‌ و قاضی‌ ثناءالله‌ پانی‌پتی‌ * صاحب‌ تفسیر مظهری‌ نیز رسیده‌ بود (بهرائچی‌، ص‌ 6ـ12؛ تقی‌ حیدر کاکوروی‌، ص‌ 356؛ حسنی‌، ج‌ 7، ص‌ 522ـ523؛ ترابعلی‌ کاکوروی‌، ص‌ 422). بهرائچی‌ در 1218 درگذشت‌، قبرش‌ در بهرائچ‌ است‌ (رحمان‌ علی‌، ص‌ 243).از جمله‌ آثار منثور فارسی‌ اوست‌: بشارات‌ مظهریه‌ (تألیف‌ در 1204ـ1206)، مشتمل‌ بر شرح‌ حال‌ و مناقب‌ و نامه‌ها و سخنان‌ میرزامظهر جان‌جانان‌ (نسخة‌ خطی‌ کتابخانة‌ موزة‌ بریتانیا، ش‌ or. 220 )؛ معمولات‌ مظهریه‌ (تألیف‌ 1205)، دربارة‌ کارهای‌ روزانة‌ میرزامظهر جان‌جانان‌ و برخی‌ نامه‌های‌ او (چاپ‌ کانپور 1275)، رحیم‌الدّین‌ طرب‌ دهلوی‌ آن‌ را به‌ اردو ترجمه‌ کرده‌ و مخزن‌ حقیقت‌ نام‌ نهاده‌ است‌ (چاپ‌ دهلی‌ 1315)؛ انفاس‌ الاکابر ، در ماهیت‌ و مدارج‌ طریقة‌ نقشبندیه‌ (چاپ‌ لکهنو 1291)؛ انوار الضمائر ، در تحقیق‌ معنای‌ درویشی‌ (چاپ‌ لکهنو 1291)؛ رسالة‌ شمسیة‌ مظهریه‌ ، دربارة‌ ویژگیهای‌ طریقة‌ نقشبندیّة‌ مجددیّه‌ (نسخة‌ خطی‌ خانقاه‌ کاظمیة‌ کاکوری‌، هند)؛ رقعات‌ کرامت‌ سعادت‌ میرزامظهر ، مجموعة‌ 63 نامة‌ مظهرجان‌جانان‌ (چاپ‌ کول‌، علیگره‌ 1271)؛ رساله‌ در نسب‌ خود (تألیف‌ در 1208)، در شرح‌ حال‌ خود و چگونگی‌ پیوستن‌ به‌ مظهرجان‌جانان‌ (نسخة‌ خطی‌ کتابخانة‌ دیوان‌ هند، لندن‌ و کتابخانة‌ ندوة‌ العلماء، لکهنو).منابع‌: نعیم‌الله‌ بهرائچی‌، رساله‌ در نسب‌ خود ، نسخة‌ خطی‌ کتابخانة‌ ندوة‌ العلماء لکهنو؛ عبدالحی‌ حسنی‌، نزهة‌ الخواطر و بهجة‌ المسامع‌ و النواظر ، ج‌ 7، چاپ‌ شرف‌الدین‌ احمد، حیدرآباد دکن‌ 1399/1979؛ رحمان‌ علی‌، تذکرة‌ علمای‌ هند ، لکهنو 1914؛ ترابعلی‌بن‌ محمد کاظم‌ کاکوروی‌، اصول‌ المقصود ، لکهنو؛ تقی‌ حیدر کاکوروی‌، نفحات‌ العنبریه‌ من‌ أنفاس‌ القلندریه‌ ، چاپ‌ محمد قادربخش‌، لکهنو 1357.
نظر شما
مولفان
محمد اقبال مجدّدی ,
گروه
فلسفه ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده