بهاءالدین سمرقندی علی بن محمدبن اسماعیل مشهور به اسبیجابی

معرف

فقیه‌ حنفی‌ و شیخ‌الاسلام‌ سمرقند
متن
بهاءالدین‌ سمرقندی‌ ، علی‌بن‌ محمدّبن‌ اسماعیل‌ مشهور به‌ اِسبیجابی‌، فقیه‌ حنفی‌ و شیخ‌الاسلام‌ سمرقند. در 454 در اسبیجاب‌، شهری‌ میان‌ تاشکند و سیرام‌، به‌ دنیا آمد ودر سمرقند ساکن‌ شد (طاش‌ کبری‌زاده‌، ج‌ 2، ص‌ 140ـ141؛ قرشی‌ حنفی‌ مصری‌، ج‌ 1، ص‌ 370ـ371؛ بغدادی‌، ج‌ 1، ستون‌697). در ماوراءالنهر آن‌ روزگار، کسی‌ مانند او، به‌ تبلیغ‌ و حفظ‌ مذهب‌ حنفی‌ همّت‌ نمی‌گماشت‌. وی‌ همواره‌ به‌ تحصیل‌ و تدریس‌ می‌پرداخت‌ و شاگردان‌ بسیاری‌ داشت‌، از جمله‌ سمعانی‌، که‌ از او اجازه‌نامه‌ داشت‌ برهان‌الدین‌ * بخاری‌ مرغینانی‌ (متوفی‌ 593) معروف‌ به‌ صاحب‌ هدایه‌ نیز از دورانی‌ که‌ نزد او درس‌ خوانده‌ به‌ نیکی‌ یاد کرده‌ و گفته‌ است‌ که‌ او مرا برای‌ افتاء به‌ طور مطلق‌ شایسته‌ می‌دانست‌ و نامه‌ای‌ طولانی‌ هم‌ در این‌ باره‌ نوشته‌ بود، ولی‌ من‌ موفق‌ به‌ گرفتن‌ اجازة‌ فتوا از او نشدم‌ (قرشی‌ حنفی‌ مصری‌، ج‌ 1، ص‌ 371؛ ابن‌قطلوبغا، ص‌ 44ـ 45). وی‌ در 535 در سمرقند از دنیا رفت‌. از جمله‌ تألیفات‌ اوست‌: الفتاوی‌ ؛ کتاب‌ الزّاد ؛ شرح‌ مختصر الطّحاوی‌ فی‌ فروع‌ الحنفیّة‌ تألیف‌ امام‌ ابی‌ جعفر احمدبن‌ محمد طحاوی‌ حنفی‌ (متوفی‌ 321؛ کحاله‌، ج‌ 7، ص‌ 183؛ حاجی‌ خلیفه‌، ج‌ 2، ستون‌1627؛ بغدادی‌، همانجا).منابع‌: ابن‌قطلوبغا، تاج‌التّراجم‌ فی‌ طبقات‌ الحنفیة‌ ، بغداد 1962؛ اسماعیل‌ بغدادی‌، هدیة‌ العارفین‌ ، ج‌ 1، در حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌ الظنون‌ ، ج‌ 5، بیروت‌ 1410/1990؛ مصطفی‌بن‌ عبدالله‌ حاجی‌ خلیفه‌، کشف‌ الظنون‌ ، بیروت‌ 1410/1990؛ احمدبن‌ مصطفی‌ طاش‌ کبری‌زاده‌، کتاب‌ مفتاح‌ السّعادة‌ و مصباح‌ السیادة‌ ، ج‌ 2، حیدرآباددکن‌ 1400/1980؛ عبدالقادربن‌ محمد قرشی‌ حنفی‌ مصری‌، الجواهر المضیئة‌ فی‌ طبقات‌ الحنفیة‌ ، حیدرآباددکن‌ 1332؛ عمررضا کحاله‌، معجم‌ المؤلفین‌ ، دمشق‌ 1957ـ1961، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ [ بی‌تا. ] .
نظر شما
مولفان
داود الهامی ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده