بوگرا

معرف

شهر و مرکز ناحیه‌ای‌ به‌ همین‌ نام‌ در بنگلادش‌
متن
بوگرا ، شهر و مرکز ناحیه‌ای‌ به‌ همین‌ نام‌ در بنگلادش‌. در '51 24 عرض‌ شمالی‌ و '23 89 طول‌ شرقی‌، در کرانة‌ غربی‌ کَراتویَه‌ واقع‌ است‌. در 1330 ش‌/ 1951، ناحیه‌ 581 ، 280 ، 1 و شهر 303 ، 25 جمعیت‌ داشت‌ [ سی‌ سال‌ بعد، 1360 ش‌/ 1981 جمعیت‌ ناحیه‌ به‌ 406 ، 718 ، 2 و جمعیت‌ شهر به‌ 237 ، 68 رسید (بریتانیکا، 1985، ذیل‌ مادّه‌). در 1370 ش‌/ 1991 جمعیت‌ شهر 114 ، 93 تن‌ برآورد شد ] . سکنة‌ شهر عمدتاً مسلمان‌اند؛ حتی‌ پیش‌ از تقسیم‌ شبه‌ قارة‌ هند در 1326 ش‌/ 1947، بیش‌ از سایر نقاط‌ بنگال‌ مسلمان‌ داشت‌. مردم‌ آن‌ عمدتاً «کوچ‌» یا «راج‌ بَنسی‌»های‌ مناطق‌ شمالی‌اند که‌ اسلام‌ آورده‌اند، ولی‌ در میان‌ آنها از «پَتهان‌»ها و سادات‌ نیز می‌توان‌ یافت‌. این‌ شهر و ناحیه‌ در معرض‌ گردبادها و طوفانهای‌ بسیار وحشتناک‌ قرار دارد. در 1281، بر اثر گردبادی‌ که‌ سراسر این‌ ناحیه‌ را درنوردید، بسیاری‌ از خانه‌ها و درختان‌ با خاک‌ یکسان‌ شد. در 1304، وقتی‌ طی‌ یک‌ ساعت‌ و نیم‌ بیش‌ از 45 سانتیمتر باران‌ بارید، شهر تقریباً به‌ زیر آب‌ رفت‌. زلزله‌های‌ بسیار شدیدی‌ نیز مکرراً در آن‌ روی‌ داده‌ است‌. زمین‌لرزه‌های‌ شدید 1302، 1305، و 1315 خسارات‌ جانی‌ و مالی‌ فراوان‌ به‌ بار آورد. در زلزلة‌ 1315، بسیاری‌ از بناهای‌ آجری‌ شهر فرو ریخت‌.مردم‌ این‌ ناحیه‌ ظاهراً در قرن‌ هفتم‌ به‌ طور جمعی‌ به‌ اسلام‌ گرویده‌اند؛ زیرا بسیاری‌ از دهکده‌ها هنوز دارای‌ نام‌ هندوست‌، در حالی‌ که‌ هیچ‌ سکنة‌ هندو ندارند. در 1005 که‌ این‌ ناحیه‌ باز به‌ تصرف‌ راجه‌مان‌ سنگهه‌، نایب‌السلطنة‌ مُغَل‌ * ، درآمد، وی‌ قلعه‌ای‌ گِلی‌ در شیرپور بنا کرد و آن‌ را، به‌ احترام‌ جهانگیر، سلیم‌نگر [ و بعدها جهانگیرنگر ] نامید. قلعه‌ای‌ نیز در مَهاستهان‌ ساخته‌ شد که‌ اکنون‌ ویران‌ شده‌ است‌. شیرپور، در جنوب‌ بوگرا، به‌ فرمان‌ شیرخان‌، حاکم‌ افغان‌ بنگال‌ (ح 666ـ670)، بنا گردید. در این‌ دو محل‌ آثار باستانی‌ فراوانی‌ وجود دارد، در حالی‌ که‌، در خود شهر، «کاخ‌ بوگرا»، یعنی‌ مقرّ خاندان‌ چَودَهری‌، یگانه‌ محلی‌ است‌ که‌ تا حدودی‌ دارای‌ قدمت‌ و در خور توجه‌ است‌ [ 85% مردم‌ بوگرا کشاورزی‌ می‌کنند و چند کارخانه‌ نیز در آن‌ تأسیس‌ شده‌ است‌ ] .منابع‌:S. S. Day, Final report on the survey and settlement of Jaypur estates , Calcutta 1899; ] Encyclopaedia Britannica , Chicago 1998 (Computer disk)[; J. N. Gupta, Bogra , Alla ¦ha ¦ba ¦d 1910; History of Bengal (Muslim Period), ed. Jadunath Sarkar, vol, II, Dacca 1948, 202-203, 211, 235; Imperial gazetter of India , Oxford 1908, VIII, 256-263; ] The New Encyclopaedia Britannica , Chicago 1985, Micropaedia , s.v. "Bogra"[; Statistical account of Bengal , Calcutta 1876, vol, VIII.
نظر شما
مولفان
بزمی انصاری ( د.اسلام ) ,
گروه
شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده