بوستان مجدالعلی

معرف

ادیب‌ و نویسندة‌ معاصر
متن
بوستان‌، مَجدالعُلی‌ ، ادیب‌ و نویسندة‌ معاصر. در هفدهم‌ذیعقدة‌ 1317 در محلة‌ نوغان‌ مشهد متولد شد. پدرش‌، شیخ‌ حسن‌ امام‌، در جوانی‌ درگذشت‌. پدربزرگش‌، شیخ‌ عبدالحسین‌ مجتهد درودی‌، از علما و زهاد مشهد و جدش‌، ملا مهرعلی‌ درودی‌ نیشابوری‌، از روحانیون‌ بنام‌ و مبارز نیشابور در دورة‌ قاجاریه‌ بود که‌ به‌ اشارت‌ دربار قاجار شهید شد. مجدالعلی‌ پس‌ از گذراندن‌ دوران‌ مکتب‌، مبانی‌ عربی‌ و دیگر دانشهای‌ ادب‌ عربی‌ مرسوم‌ زمان‌ را نزد عبدالجواد ادیب‌ نیشابوری‌ و مقدمات‌ علوم‌ معقول‌ و منقول‌ را نزد علمای‌ آن‌ زمان‌ در مشهد آموخت‌. در سالهای‌ 1333ـ1334 نزد میرزا حسین‌ تهرانی‌، یکی‌ از شاگردان‌ صدرالاطبا، ضمن‌ آموختن‌ مقدمات‌ طب‌ قدیم‌، زبان‌ فرانسوی‌ را فرا گرفت‌. وی‌ روزنامة‌ ادبی‌، علمی‌ و تاریخی‌ بوستان‌ را در مشهد تأسیس‌ کرد که‌ نخستین‌ شمارة‌ آن‌ در تاریخ‌ سه‌شنبه‌ پانزده‌ مهرماه‌ 1303 منتشر شد (صدر هاشمی‌، ج‌ 2، ص‌ 25). در همان‌ سال‌، همراه‌ با جلال‌الممالک‌ ایرج‌میرزا (متوفی‌ 1344) به‌ تهران‌ عزیمت‌ کرد و در محضر حاج‌ میرزا مهدی‌ آشتیانی‌ (متوفی‌ 1332 ش‌) و آقاضیاءالدین‌ دُری‌ اصفهانی‌ (متوفی‌ 1334ش‌)به‌تحصیل‌حکمت‌ مشغول‌ شد.پس‌از آبان‌1305، مدتی‌ اندک‌، انتشار روزنامة‌ بوستان‌ را در تهران‌ ادامه‌ داد (همانجا) و نام‌ همین‌ روزنامه‌ بعدها به‌ هنگام‌ اخذ شناسنامه‌، نام‌ خانوادگی‌ او گردید (او پیشتر به‌ «کمال‌ خراسانی‌» شهرت‌ داشت‌). نام‌ «مهرداد» هم‌ در شناسنامة‌ او به‌ مجدالعلی‌ افزوده‌ شد. در تهران‌ با دختر حسن‌ وحید دستگردی‌، ادیب‌ و شاعر نامور، ازدواج‌ کرد. در 1306ش‌ برای‌ تصدی‌ مسند قضا در عدلیه‌ انتخاب‌ شد و 43 سال‌ در رده‌های‌ مختلف‌ قضا از دادگاههای‌ بدوی‌ تا دیوان‌ عالی‌ کشور خدمت‌ کرد. سه‌ سال‌ رئیس‌ دادگستری‌ سمنان‌ بود و چون‌ با برخی‌ از تبعیدشدگان‌ دورة‌ رضاشاه‌ از جمله‌ آیت‌الله‌ محمد صالح‌ حائری‌ مازندرانی‌ (متوفی‌ 1391)، تماس‌ داشت‌، مدتی‌ در زندان‌ سمنان‌ محبوس‌ شد تا اینکه‌ به‌ پایمردی‌ بازرس‌ عدلیه‌، عبدالعلی‌ لطفی‌ (وزیر دادگستری‌ مصدق‌)، از بند رهایی‌ یافت‌.مجدالعلی‌ شعر نیز می‌سرود و عضو انجمن‌ ادبی‌ حکیم‌ نظامی‌ و انجمن‌ فرهنگستان‌ ایران‌ بود و دو دفتر از اشعارش‌ در دست‌ است‌ که‌ بیشتر در زمینه‌های‌ عرفانی‌، اجتماعی‌ و تربیتی‌ است‌. در تصحیح‌ دیوان‌ بابا طاهر با وحید دستگردی‌ و عبرت‌ نائینی‌ و محمود عرفان‌ همکاری‌ داشت‌. مقالات‌ متعددی‌ از او در زمینه‌های‌ ادبی‌، تاریخی‌، اجتماعی‌ و حقوقی‌ در بعضی‌ از روزنامه‌های‌ مشهد نظیر مهر منیر، بهار، چمن‌، سعادت‌بشر، خورشید و فکرآزاد و نشریات‌ تهران‌ از جمله‌ ارمغان‌، وحید و یغما به‌ طبع‌ رسیده‌ که‌ در برخی‌ از آنها امضاهای‌ مستعار «عمید جلال‌»، «بندة‌ خدا» و «عبدالله‌» را به‌ کار برده‌ است‌. دیگر آثار چاپی‌ او عبارت‌اند از: دستور شرق‌ که‌ برای‌ تعلیم‌ دستور زبان‌ فارسی‌ در مدارس‌ ابتدایی‌ خراسان‌ تدوین‌ شده‌ است‌؛ رسالة‌ خرافات‌ که‌ بدون‌ امضا در روزنامة‌ رستاخیز ایران‌ در 1333ش‌ به‌ چاپ‌ رسید؛ طریقة‌ ترجمه‌ که‌ مجلد نخست‌ آن‌ در 1313ش‌ و سپس‌ 1316ش‌ چاپ‌ شد (مشار، ج‌ 5، ستون‌ 188) و مجدالعلی‌ آن‌ را خاصّ طبقة‌ جوان‌ تألیف‌ کرد؛ پندنامة‌ منظوم‌ یا پند مادر به‌ دختر ، چاپ‌ تهران‌ 1306ش‌ (همانجا)؛ تذکرة‌ منتهیان‌ یا مجلد دوم‌ طریقة‌ ترجمه‌ که‌ بخش‌ اعظم‌ آن‌ در مجلة‌ ارمغان‌ (سال‌ شانزدهم‌ به‌ بعد) به‌ طبع‌ رسید. آثار چاپ‌ نشدة‌ وی‌ بدین‌ قرار است‌: اوهام‌ خواص‌ ، در شرح‌ غلطهای‌ مشهور؛ شرح‌ حال‌ و آثار شیخ‌ علاءالدولة‌ سمنانی‌ ؛ شرح‌ حال‌ و آثار سیدحسن‌ مشکان‌ طبسی‌ ؛ مجموعة‌ ترجمة‌ احوال‌ و آثار بزرگان‌ ایران‌ و اسلام‌ . یادداشتهای‌ فراوان‌ او در حاشیة‌ کتابهایی‌ که‌ مطالعه‌ کرده‌، نیز بس‌ ارزشمند است‌.مجدالعلی‌ بوستان‌، روز پنجشبنه‌ دوم‌ اسفند 1363، در تهران‌ درگذشت‌ و بنا به‌ وصیتش‌ در گورستان‌ روستای‌ سوهانک‌ شمیران‌ به‌ خاک‌ سپرده‌ شد.منابع‌: علاوه‌ بر اطلاعات‌ شخصی‌ مؤلّف‌؛ محمد صدر هاشمی‌، تاریخ‌ جراید و مجلات‌ ایران‌ ، اصفهان‌ 1363ـ1364 ش‌؛ خانبابامشار، مؤلفین‌ کتب‌ چاپی‌ فارسی‌ و عربی‌ ، تهران‌ 1340ـ1344 ش‌.
نظر شما
مولفان
بهمن بوستان ,
گروه
ادبیات و زبان ها ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده