بوران [ = پوران ]

معرف

همسر مأمون‌ خلیفة‌ عباسی‌ و دختر دبیر ایرانی‌ او حسن‌بن‌ سهل‌ *
متن
بوران‌ [ = پوران‌ ] ، همسر مأمون‌ خلیفة‌ عباسی‌ و دختر دبیر ایرانی‌ او حسن‌بن‌ سهل‌ * . بنابر پاره‌ای‌ روایات‌، نام‌ حقیقی‌ او خدیجه‌، و لقبش‌ بوران‌ بوده‌ است‌. در صفر 192 زاده‌ شد. پدرش‌ در سالهای‌ نخستِ خلافتِ مأمون‌ (198ـ218) صادقانه‌ در خدمت‌ خلافت‌ بود، و بوران‌ در ده‌سالگی‌ به‌ ازدواج‌ خلیفه‌ درآمد. مراسم‌ این‌ زفاف‌ که‌ شکوه‌ آن‌ را بسیاری‌ از مؤلفان‌ با آب‌ و تاب‌ وصف‌ کرده‌اند، در رمضان‌ 210 در ضیاعِ حَسَن‌بن‌ سهل‌ در فَم‌الصِلْح‌ نزدیک‌ واسط‌ بر پا شد. در آن‌ ایام‌، گرچه‌ حسن‌بن‌ سهلِ دبیر از کارهای‌ دولتی‌ دست‌ کشیده‌ بود، خلیفه‌ هنوز مایل‌ بود که‌ دلبستگی‌ خود را به‌ خانوادة‌ او نشان‌ دهد. ظاهراً در همین‌ هنگام‌، بوران‌ برای‌ نجاتِ ابراهیم‌بن‌ مهدی‌ * [ متوفی‌ 224، برادر هارون‌الرشید خلیفة‌ عباسی‌ ] نزد مأمون‌ شفاعت‌ کرد. بوران‌ هنگام‌ مرگ‌ (ربیع‌الاول‌ 271) نزدیک‌ به‌ هشتاد سال‌ داشت‌. وی‌ در قصرِ سابقِ جعفر برمکی‌ [ متوفی‌ 187، وزیر هارون‌الرشید ] ، که‌ بعدها به‌ قصر الحَسَنی‌ معروف‌ شد و پدرش‌ آن‌ را به‌ او داده‌ بود، زندگی‌ می‌کرد. این‌ قصر پس‌ از مرگِ او بار دیگر به‌ تملک‌ خلفا درآمد.منابع‌: ابن‌ابی‌طاهر، کتاب‌ بغداد ، قاهره‌، ص‌ 102، 113ـ 118؛ ابن‌خلّکان‌، وفیات‌ الاعیان‌ ، چاپ‌ فردیناند ووستنفلد، گوتینگن‌ 1835ـ1850، ش‌ 119؛ همان‌، قاهره‌ 1948، ج‌ 1، ص‌ 258ـ261؛ عبدالملک‌بن‌ محمد ثعالبی‌، لطائف‌ المعارف‌ ، چاپ‌ دویونگ‌، لیدن‌ 1867، ص‌ 73ـ74؛ محمدبن‌ جریر طبری‌، تاریخ‌ الرسل‌ و الملوک‌ ، چاپ‌ دخویه‌، لیدن‌ 1879ـ1901، فهرست‌؛ احمدبن‌ اسحاق‌ یعقوبی‌، تاریخ‌ الیعقوبی‌ ، چاپ‌ هوتسما، لیدن‌ 1883، فهرست‌؛G. Le Strange, Baghdad during the Abbasid Caliphate , Oxford 1900, 243-246.
نظر شما
مولفان
سوردل ( د. اسلام ) ,
گروه
تاریخ ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده