بواط (بواط )

معرف

دومین‌ غزوة‌ پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ نام‌ این‌ غزوه‌ از نام‌ کوه‌ بواط‌ گرفته‌ شده‌ است‌
متن
بُواط‌ (بَواط‌)، دومین‌ غزوة‌ پیامبر صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ نام‌ این‌ غزوه‌ از نام‌ کوه‌ بواط‌ گرفته‌ شده‌ است‌. این‌ کوه‌ از کوههای‌ جُهَینه‌ به‌ فاصلة‌ چهار منزل‌ از مدینه‌، در ناحیة‌ رَضْوی‌ واقع‌ است‌ (ابن‌سعد، ج‌ 2، ص‌ 9؛ بکری‌، ج‌ 1، ص‌ 283؛ یاقوت‌ حموی‌، ج‌ 1، ص‌ 503).حضرت‌ محمد صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌، همراه‌ دویست‌ تن‌ از اصحاب‌ به‌ قصد غزوه‌ با کاروان‌ قریش‌ که‌ بیم‌ تجاوز آنان‌ به‌ مدینه‌ می‌رفت‌ (آیتی‌، ص‌ 249) به‌ سمت‌ بواط‌ حرکت‌ نمود و سائب‌بن‌ عثمان‌بن‌ مظعون‌ یا سعدبن‌ معاذ را در مدینه‌ جانشین‌ خویش‌ کرد. در کاروان‌ صدمرد قریشی‌، از جمله‌ امیّة‌بن‌ خَلَف‌ جُمَحی‌، و 2500 شتر بود. پیامبر اکرم‌ به‌ بواط‌ رسید، اما با دشمن‌ برخورد نکرد (ابن‌سعد، ج‌ 2، ص‌ 8ـ9؛ ابن‌هشام‌، ج‌ 2، ص‌ 248؛ طبری‌، ج‌ 2، ص‌ 407) و پس‌ از مدتی‌ فرمان‌ بازگشت‌ به‌ مدینه‌ را داد (ابن‌هشام‌، همانجا). گفته‌ می‌شود پرچمدار این‌ غزوه‌ سعدبن‌ابی‌وقاص‌ بوده‌ است‌ (ابن‌سعد، همانجا). این‌ غزوه‌ در ربیع‌الاول‌ سال‌ دوم‌ روی‌ داد. برخی‌ منابع‌ (طبرسی‌، ج‌ 1، ص‌ 164؛ ابن‌اثیر، ج‌ 2، ص‌ 78) آن‌ را در ربیع‌الا´خر دانسته‌اند.منابع‌: محمدابراهیم‌ آیتی‌، تاریخ‌ پیامبر اسلام‌ ، چاپ‌ ابوالقاسم‌ گرجی‌، تهران‌ 1366ش‌؛ ابن‌اثیر، الکامل‌ فی‌التاریخ‌ ، بیروت‌ 1398/1978؛ ابن‌سعد، الطبقات‌ الکبری‌ ، بیروت‌ 1405/1985؛ ابن‌هشام‌، السیرة‌ النبویة‌ ، چاپ‌ مصطفی‌ سفّا، ابراهیم‌ ابیاری‌، و عبدالحفیظ‌ شلبی‌، مصر 1355؛ عبدالله‌بن‌ عبدالعزیز بکری‌، معجم‌ ما استعجم‌ من‌ اسماء البلاد و المواضع‌ ، چاپ‌ مصطفی‌ سقا، بیروت‌ 1403/1983؛ فضل‌بن‌ حسن‌ طبرسی‌، اعلام‌ الوری‌ باعلام‌ الهدی‌ ، قم‌ 1417؛ محمدبن‌ جریر طبری‌، تاریخ‌ الطبری‌: تاریخ‌ الامم‌ و الملوک‌ ، چاپ‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، بیروت‌ [ 1382ـ1387/ 1962ـ1967 ] ؛ یاقوت‌ حموی‌، معجم‌البلدان‌ ، بیروت‌ 1399/1979؛ احمدبن‌ اسحاق‌ یعقوبی‌، تاریخ‌ الیعقوبی‌ ، بیروت‌ [ بی‌تا. ] .
نظر شما
مولفان
منیژه ربیعی ,
گروه
تاریخ ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده