بنی حردان (یا آلبوحردان )

معرف

از عشایر شیعی‌ خوزستان‌ و عراق‌
متن
بنی‌حَردان‌ (یا آلبوحردان‌)، از عشایر شیعی‌ خوزستان‌ و عراق‌. این‌ عشیره‌ به‌ کعب‌ فلاحیه‌ منسوب‌اند (رجوع کنید به عزیزی‌ بنی‌طرف‌، ص‌ 45).در اوایل‌ عصر حاضر، بنی‌حردان‌ پس‌ از مهاجرت‌ از اقلیم‌ عثمانی‌ (عراق‌) به‌ منطقة‌ هویزه‌، در کوت‌ نهرهاشم‌ کنار کرخه‌ و در لیامی‌ کنار کارون‌ و همچنین‌ در نواحی‌ داخلی‌ از ساحل‌ چپ‌ گرگر در شرایف‌ و شاخه‌ ساکن‌ شدند، و شعبه‌های‌ آنان‌ عبارت‌ بود از : بیت‌ عَبوده‌، آلبوحاجی‌، بنی‌نعمه‌ یا شُطَیْطَ، بیت‌شیاه‌ (شیاع‌)، شَجَریت‌ (شَجیرات‌) و بنی‌تَمیم‌ (رجوع کنید به فیلد، ص‌ 229).به‌ نوشتة‌ نجم‌الدوله‌ (ص‌ 1، 63ـ64)، که‌ در 1299 از خوزستان‌ دیدن‌ کرده‌ است‌، عشیرة‌ بن‌حردان‌ ] = بنی‌حردان‌ [ از توابع‌ هویزه‌ بوده‌اند که‌ شصت‌ سال‌ پیش‌، به‌علت‌ شیوع‌ بیماریهای‌ وبا و طاعون‌ و شکسته‌ شدن‌ سد کرخه‌، در اطراف‌ هویزه‌ پراکنده‌ شدند.این‌ عشیره‌ در حال‌حاضر، در ساحل‌ غربی‌ رود کارون‌ و در نزدیکی‌ أم‌تُمَّیر یا دب‌حردان‌ سکونت‌ دارند. روستاییان‌ ایشان‌ به‌ کشاورزی‌ و دامداری‌ اشتغال‌ دارند و بسیاری‌ نیز در شهرهای‌ خوزستان‌، بویژه‌ در اهواز و سوسنگرد، به‌کارهای‌ اداری‌ و کسب‌ و تجارت‌ مشغول‌اند (عزیزی‌ بنی‌طرف‌، ص‌ 45).منابع‌: عباس‌ عزّاوی‌، عشایرالعراق‌ ، بغداد 1937ـ1956، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1370 ش‌؛ یوسف‌ عزیزی‌ بنی‌طرف‌، قبایل‌ و عشایر عرب‌ خوزستان‌ ، تهران‌ 1372 ش‌؛ هنری‌ فیلد، مردم‌شناسی‌ ایران‌ ، ترجمة‌ عبدالله‌ فریار، تهران‌ 1343 ش‌؛ عبدالغفاربن‌ علی‌محمد نجم‌الدوله‌، سفرنامة‌ خوزستان‌ ، چاپ‌ محمد دبیرسیاقی‌، تهران‌ 1341 ش‌.
نظر شما
مولفان
سیدصادق اوالی ,
گروه
جغرافیا ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده