بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

معرف

از نهادهای‌ تأسیس‌ شده‌ در اوایل‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌
متن
بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ، از نهادهای‌ تأسیس‌ شده‌ در اوایل‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌. این‌ بنیاد در فروردین‌ 1358، با فرمان‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) تأسیس‌ شد. این‌ بنیاد برای‌ تحقق‌ اصل‌ سی‌ویکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ بر حق‌ همگانی‌ افراد و خانواده‌ها، بویژه‌ روستانشینان‌ و کارگران‌، در برخورداری‌ از مسکن‌ تأکید می‌کند، به‌ وجود آمد (شورای‌ هماهنگی‌ تبلیغات‌ دولت‌، ص‌ 817). اساسنامة‌ بنیاد در 1366 ش‌، به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسید. بنابر این‌ اساسنامه‌، اهم‌ وظایف‌ بنیاد عبارت‌ است‌ از: بررسی‌ و تشخیص‌ و تعیین‌ نیازمندیهای‌ مسکن‌ افراد محروم‌، تهیة‌ زمین‌، تأمین‌ مصالح‌، نظارت‌ بر پرداخت‌ وام‌، تهیة‌ طرح‌ اصلاح‌ معابر روستایی‌، بازسازی‌ و نوسازی‌ مناطق‌ جنگزده‌ و آسیب‌دیده‌ از زلزله‌ و سیل‌ (همان‌، ص‌ 817 ـ 818، 820، 830). نشریة‌ داخلی‌ بنیاد مسکن‌ انقلاب‌ اسلامی‌، انبار ، به‌ درج‌ اخبار بنیاد می‌پردازد.منابع‌: شورای‌ هماهنگی‌ تبلیغات‌ دولت‌. دبیرخانه‌، کارنامة‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در سال‌ 1367 ، تهران‌ 1368 ش‌.
نظر شما
مولفان
منیژه ربیعی ,
گروه
اسلام معاصر ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده