بنیاد پژوهشهای اسلامی

معرف

از نهادهای‌ وابسته‌ به‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌ که‌ در 1363 ش‌ با هدف‌ انجام‌ پژوهش‌ علمی‌ برای‌ گسترش‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ و معارف‌ تشیع‌ تأسیس‌ شد (عطاردی‌، ج‌ 1، ص‌ 469)
متن
بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌ ، از نهادهای‌ وابسته‌ به‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌ که‌ در 1363 ش‌ با هدف‌ انجام‌ پژوهش‌ علمی‌ برای‌ گسترش‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ و معارف‌ تشیع‌ تأسیس‌ شد (عطاردی‌، ج‌ 1، ص‌ 469). تشکیل‌ گروههای‌ پژوهشی‌، جذب‌ محققان‌ حوزه‌ای‌ و دانشگاهی‌ در زمینة‌ فرهنگ‌ اسلامی‌، کوشش‌ در راه‌ احیا و گسترش‌ هنرهای‌ اسلامی‌، تصحیح‌ متون‌ نفیس‌ و معتبر اسلامی‌ و ترجمة‌ آثار محققان‌ مسلمان‌ و غیرمسلمان‌ در زمینة‌ مطالعات‌ اسلامی‌ از برنامه‌های‌ این‌ بنیاد است‌ («آشنایی‌ با آستان‌ قدس‌ رضوی‌»، ص‌ 3). از ابتدای‌ تأسیس‌ تا پایان‌ 1377 ش‌، تعداد کتابهای‌ منتشرشدة‌ بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌ از 340 عنوان‌ گذشته‌ است‌ که‌ از آن‌ جمله‌ است‌: تفسیرهای‌ روض‌الجنان‌ و روح‌الجنان‌ (معروف‌ به‌ تفسیر ابوالفتوح‌ رازی‌)، جوامع‌الجامع‌ (ترجمة‌ فارسی‌)، شرح‌ نهج‌البلاغة‌ ابن‌میثم‌ بحرانی‌، فرهنگنامة‌ قرآنی‌ ، منتهی‌المطلب‌ علاّ مه‌ حلّی‌، هدایة‌الامة‌ محمدبن‌ حسن‌ حرّ عاملی‌، مشرق‌الشمسین‌ بهاءالدین‌ عاملی‌. همچنین‌ بنیاد کنگره‌ها و سمینارهایی‌ مانند کنگرة‌ جهانی‌ حضرت‌ رضا علیه‌السلام‌، سمینار بین‌المللی‌ جغرافیایی‌ ممالک‌ اسلامی‌، مجمع‌ بررسیهای‌ اقتصاد اسلامی‌ و کنگرة‌ بین‌المللی‌ کتاب‌ و کتابخانه‌ در تمدن‌ اسلامی‌ را برگزار کرده‌ است‌ (بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌، ص‌ 219ـ 220؛ کنگرة‌ کتاب‌ و کتابخانه‌ در تمدن‌ اسلامی‌، ص‌ 175ـ 191).نشر فصلنامه‌ها و گاهنامه‌های‌ مشکوة‌ ، مجلة‌ تحقیقات‌ جغرافیایی‌ و مطالعات‌ تاریخی‌ نیز از فعالیتهای‌ دیگر این‌ بنیاد است‌.منابع‌: «آشنایی‌ با آستان‌ قدس‌ رضوی‌»، قدس‌ ، ش‌ 32، بهمن‌ 1366؛ بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌، «گزارش‌ مشروح‌ عملکرد هفت‌سالة‌ بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌»، مشکوة‌ ، ش‌ 33 (زمستان‌ 1370)؛ عزیزالله‌ عطاردی‌، تاریخ‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌ ، تهران‌ 1371 ش‌؛ کنگرة‌ کتاب‌ و کتابخانه‌ در تمدن‌ اسلامی‌ (1374: مشهد)، «گزارشی‌ از کنگرة‌ کتاب‌ و کتابخانه‌ در تمدن‌ اسلامی‌»، مشکوة‌ ، ش‌ 48 (پاییز 1374).
نظر شما
مولفان
منیژه ربیعی ,
گروه
اسلام معاصر ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده