بنیاد پانزده خرداد

معرف

نهادی‌ که‌ در پانزدهم‌ خرداد 1360 براساس‌ فرمان‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)، و با هدف‌ رفع‌ معضلات‌ اقتصادی‌ خانوادة‌ شهدای‌ انقلاب‌ و جنگ‌ و محرومان‌ تأسیس‌ شد
متن
بنیاد پانزده‌ خرداد ، نهادی‌ که‌ در پانزدهم‌ خرداد 1360 براساس‌ فرمان‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)، و با هدف‌ رفع‌ معضلات‌ اقتصادی‌ خانوادة‌ شهدای‌ انقلاب‌ و جنگ‌ و محرومان‌ تأسیس‌ شد. این‌ بنیاد بودجة‌ دولتی‌ ندارد و سرمایة‌ اولیة‌ آن‌ از وجوهات‌ شرعی‌ که‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) برای‌ این‌ امر اختصاص‌ داد، تأمین‌ شد. بنیاد پانزده‌ خرداد با در اختیار داشتن‌ شماری‌ واحد تولیدی‌ و فروشگاه‌ تعاونی‌ به‌ تولید و توزیع‌ کالا می‌پردازد و درآمد حاصل‌ از آن‌ را به‌ پیشبرد اهداف‌ بنیاد اختصاص‌ می‌دهد («بنیاد 15 خرداد در خدمت‌ نیازمندان‌»، ص‌ 11، 15؛ بهنام‌، ص‌ 112؛ «بنیاد 15 خرداد یکساله‌ شد»، ص‌ 6ـ 8؛ «آشنایی‌ با بنیاد 15 خرداد»، ص‌ 14). این‌ بنیاد از لحاظ‌ وظایف‌، مکمل‌ بنیاد شهید انقلاب‌ اسلامی‌ است‌. جمع‌آوری‌ آثار و اسناد قیام‌ «پانزده‌ خرداد * »، ایجاد انجمن‌ فرهنگی‌ ـ ادبی‌ پانزده‌خرداد، برگزاری‌ بزرگداشت‌ پانزده‌ خرداد، تأسیس‌ سدّ پانزده‌ خرداد، تأمین‌ آب‌ آشامیدنی‌ شهرستان‌ قم‌ و انتشار نشریة‌ طلایه‌ از جمله‌ فعالیتهای‌ آن‌ است‌ («آشنایی‌ با بنیاد 15 خرداد»، همانجا). طلایه‌ از 1374 ش‌ به‌ بعد، منتشر نشد.منابع‌: «آشنایی‌ با بنیاد 15 خرداد»، جمهوری‌ اسلامی‌ ، ش‌ 4261، 21 بهمن‌ 1372؛ «بنیاد 15 خرداد در خدمت‌ نیازمندان‌ و محرومان‌»، اطلاعات‌ ، ش‌ 16793، 21 مرداد 1361 ش‌؛ «بنیاد 15 خرداد یکساله‌ شد»، جوانان‌ امروز ، ش‌ 808 (مرداد 1361)؛ مهوش‌ بهنام‌، فهرست‌ مستند اسامی‌ مؤسسات‌ و سازمانهای‌ دولتی‌ ایران‌ ، تهران‌ 1368 ش‌.
نظر شما
مولفان
منیژه ربیعی ,
گروه
اسلام معاصر ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده