بنیاد اندیشة اسلامی

معرف

نهادی‌ با هدف‌ تبلیغ‌ مکتب‌ اسلام‌ و معرفی‌ ارزشها و آرمانهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ غیرفارسی‌زبانان‌

متن

بنیاد اندیشة‌ اسلامی‌ ، نهادی‌ با هدف‌ تبلیغ‌ مکتب‌ اسلام‌ و معرفی‌ ارزشها و آرمانهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ غیرفارسی‌زبانان‌ . این‌ بنیاد را وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ در 1363 ش‌ تأسیس‌ کرد که‌ در طول‌ فعالیت‌ خود بیش‌ از پنجاه‌ کتاب‌ در مباحث‌ مختلف‌ دینی‌، و غالباً برای‌ مخاطبان‌ عام‌، به‌ زبانهای‌ انگلیسی‌، فرانسه‌، آلمانی‌، اسپانیایی‌، سواحیلی‌، اردو، هوسایی‌ ترجمه‌ و چاپ‌ کرده‌ است‌. همچنین‌ این‌ بنیاد بیش‌ از بیست‌ فصلنامه‌ و ماهنامة‌ عمومی‌، تخصصی‌ و ویژة‌ کودکان‌ و نوجوانان‌، به‌ زبانهای‌ مختلف‌ منتشر می‌کند، مانند محجوبه‌ (انگلیسی‌)، کوثر (اسپانیایی‌)، > ندای‌ اسلام‌ < ، > پیام‌ اسلام‌ < ، التوحید (انگلیسی‌)، زمزم‌ (انگلیسی‌، برای‌ نوجوانان‌)، صوتی‌ یا امّه‌ (سواحیلی‌).

نظر شما