بنون (بنو)

معرف

شهر و مرکز شهرستان‌ بنّون‌ در پاکستان‌، واقع‌ در ْ33 عرض‌ شمالی‌ و َ36 ْ70 طول‌ شرقی‌
متن
بَنُّون‌ (بَنّو)، شهر و مرکز شهرستان‌ بنّون‌ در پاکستان‌، واقع‌ در ْ33 عرض‌ شمالی‌ و َ36 ْ70 طول‌ شرقی‌. ] در 1981 جمعیت‌ آن‌ 170 ، 35 تن‌ بوده‌ است‌ که‌ عمدتاً پشتون‌ * اند. [شهر کنونی‌ را ستوان‌ ادواردز هربرتس‌ در 1264/1848 در محلی‌ سوق‌الجیشی‌ بنیان‌ نهاد، و به‌ همین‌ دلیل‌ به‌ «ایدوردزآباد» ] ادواردزآباد [ موسوم‌ شد؛ لیکن‌ این‌ نام‌ رواج‌ نیافت‌ و بزودی‌ منسوخ‌ شد و لفظ‌ «بنّون‌» که‌ نام‌ درّه‌ای‌ است‌ منسوب‌ به‌ قبیلة‌ «بَنُّوچی‌»، از قبایل‌ افغانی‌ که‌ نژادی‌ مختلط‌ دارند، جای‌ آن‌ را گرفت‌. سراسر این‌ درّه‌ را خرابه‌هایی‌ از زمانهای‌ قدیم‌ فرا گرفته‌ است‌. بنابر روایات‌ محلی‌، سپاه‌ محمود غزنوی‌ (حک : 389ـ 421) به‌ این‌ ناحیه‌ حمله‌ور شد و همة‌ دژهای‌ هندوان‌ را در آنجا زیر و زبر کرد. یک‌ قرن‌ بعد، عشایر کوهستانهای‌ مجاور، یعنی‌ بنّوچیها، مَرْوَتها و نیازائیها در این‌ درّه‌ ساکن‌ شدند. سپس‌ در طول‌ دو قرن‌ این‌ ناحیه‌ زیر سُلطة‌ مغول‌ بود، و در 1151 به‌ دست‌ نادرشاه‌ افشار فتح‌ شد، سپس‌ احمدشاه‌ درّانی‌ * آن‌ را تسخیر کرد. این‌ درّه‌ در 1239 به‌ تصرف‌ رنجیت‌ سنگه‌ فرمانروای‌ سیک‌ لاهور درآمد، ولی‌ همواره‌ مورد هجوم‌ افغانها بود. با اینهمه‌، در 1254 رسماً به‌ تصرف‌ سیکها درآمد. بعد از «جنگ‌ اول‌ سیکها» (1261ـ1262/ 1845ـ 1846) انگلیسیها در اینجا نفوذ پیدا کردند. در 1263ـ1264/ 1847ـ 1848 ستوان‌ ادواردز، به‌ عنوان‌ نمایندة‌ دربار سیکهای‌ لاهور، با لشکری‌ بزرگ‌ به‌ فرماندهی‌ ژنرال‌ فان‌ کورت‌لانت‌ به‌ این‌ ناحیه‌ حمله‌ کرد، و در 1266/1849 با الحاق‌ پنجاب‌، بنون‌ نیز به‌ قلمرو انگلیسیها پیوست‌. بر خلاف‌ انتظار، در شورش‌ سپاهیان‌ در 1273/1857 این‌ شهر کاملاً آرام‌ بود.اشیایی‌ که‌ در این‌ درّه‌ پیدا شده‌ است‌، از جمله‌ سکه‌هایی‌ با نقوش‌ و حروف‌ یونانی‌ یا شبه‌یونانی‌، از لحاظ‌ باستان‌شناسی‌ ارزش‌ فراوان‌ دارد. تپة‌ اَکرَه‌ در نزدیکی‌ این‌ شهر از لحاظ‌ قدمت‌ معروف‌ است‌.پس‌ از بنای‌ بنون‌ در 1264/1848 قلعة‌ آن‌ به‌ نام‌ مهاراجا دلیپ‌ سنگه‌، نوة‌ رنجیت‌ سنگه‌، به‌ «دلیپ‌ گره‌» موسوم‌ شد. مطابق‌ معمول‌ در اطراف‌ قلعه‌ شهری‌ به‌ وجود آمد که‌ در حال‌ حاضر مرکز بازرگانی‌ عمده‌ای‌ است‌.منابع‌:Ba ¦ bur, Emperor of India, Ba ¦ bur-na ¦ ma=Memoirs of Babu ¦ r , tr. Annette Susannah Beveridge, New Delhi 1979, index; Bannu gazetteer , Peshawar 1907; George Dunbar, Frontier , London 1912, 49-69; [ Encyclopaedia Britannica , Chicago 1998 (computer disk), s.v. "Bannu ¦ "]; E. Herberts, Punjab and the Frontier , London 1851; Imperial gazetteer of India , Oxford 1908, VI, 392-402; H. L. Nevill, Campaigns on the North-West Frontier , London 1912, index; T. L. Pennell, Among the wild tribes of the Afghan Frontier ; S. S. Thorburn, Bannu or our Afghan Frontier , London 1876.
نظر شما
مولفان
بزمی انصاری ( د.اسلام ) ,
گروه
شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده