بنورت

معرف

از رهبران‌ مسلمانان‌ در جنبش‌ مقاومت‌ در برابر نورمانها از 464/1072 تا 479/1086 در ] سیراکوز (سرقوسه‌) در جنوب‌ [ شرق‌ سیسیل‌
متن
بِنَوِرت‌ ، از رهبران‌ مسلمانان‌ در جنبش‌ مقاومت‌ در برابر نورمانها از 464/1072 تا 479/1086 در ] سیراکوز (سرقوسه‌) در جنوب‌ [ شرق‌ سیسیل‌. نام‌ او در نوشته‌های‌ مالاترا ، وقایع‌نگار نورمانها، به‌ صورتهای‌ «بِنَورِت‌» و «بِنَوث‌» ضبط‌ شده‌ است‌، اما منابع‌ اسلامی‌ ذکری‌ از وی‌ به‌ میان‌ نیاورده‌اند. بنورت‌ پسر کنت‌ روژه‌ ] رجار [ را در 467/1075 در نزدیکی‌ کاتانیا ] قَطانیه‌ [ شکست‌ داد، این‌ شهر را در 474/1081 به‌ تصرف‌ درآورد و در 478/1085 از آنجا به‌ کالابریا ] قَلَوریه‌ [ چندین‌ بار لشکرکشی‌ کرد. سال‌ بعد، روژه‌ وی‌ را در سیراکوز محاصره‌ کرد. بنورت‌ برای‌ آزاد کردن‌ این‌ پایگاه‌، که‌ ظاهراً مرکز قدرت‌ او به‌ شمار می‌رفت‌، تلاش‌ بسیار کرد. این‌ محاصره‌ به‌ نبردی‌ دریایی‌ منجر شد و بنورت‌ در 8 صفر 479/25 مه‌ 1086 در این‌ بندر کشته‌ شد ] گفته‌ می‌شود که‌ روژه‌، پیکر او را نزد امیر تمیم‌ به‌ افریقیه‌ فرستاد (احسان‌ عباس‌، ص‌ 131ـ132) [ . نام‌ عربی‌ واقعی‌ این‌ سردار اسلام‌ در سیسیل‌، ابن‌عَبّاد بود. یاد او تنها از طریق‌ دشمنانش‌ که‌ شجاعت‌ وی‌ را می‌ستودند پایدار مانده‌ است‌. به‌ احتمال‌ قریب‌ به‌ یقین‌، وی‌ نیای‌ محمدبن‌ عباد بود که‌ یک‌ قرن‌ و نیم‌ بعد آخرین‌ شورش‌ بزرگ‌ مسلمانان‌ سیسیل‌ را بر ضد فردریک‌ دوم‌ رهبری‌ کرد و به‌ فرمان‌ وی‌ به‌ قتل‌ رسید.منابع‌: احسان‌ عباس‌، العرب‌ فی‌ صقلیة‌: دراسة‌ فی‌ التاریخ‌ و الادب‌ ، بیروت‌ 1975؛M. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia 2 , III, 151-169.
نظر شما
مولفان
ف . گابریلی ( د. اسلام ) ,
گروه
تاریخ ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده