Sبنودلفْ

معرف

خاندان‌ ادیب‌ و شیعه‌مذهب‌ حاکم‌ در جبال‌ (210ـ285) که‌ نام‌ دیگر آن‌ ناحیه‌، عراق‌ عجم‌، مشتمل‌ بر منطقه‌ای‌ از اصفهان‌ تا زنجان‌، بود (یاقوت‌ حموی‌، ج‌ 2، ص‌14ـ15)

متن

Sبنودُلَفْ ، خاندان‌ ادیب‌ و شیعه‌مذهب‌ حاکم‌ در جبال‌ (210ـ285) که‌ نام‌ دیگر آن‌ ناحیه‌، عراق‌ عجم‌، مشتمل‌ بر منطقه‌ای‌ از اصفهان‌ تا زنجان‌، بود (یاقوت‌ حموی‌، ج‌ 2، ص‌14ـ15). این‌ خاندان‌ از تیرة‌ بنی‌عِجْل‌، شاخه‌ای‌ از بکربن‌ وائل‌ * بودند (خطیب‌ بغدادی‌، ج‌12، ص‌416).عنوان‌ بنودلف‌، از «ابودُلَف‌»، کنیة‌ قاسم‌بن‌ عیسی‌ گرفته‌ شده‌ است‌؛ برخی‌ عیسی‌ را فرزند و برخی‌ برادر ادریس‌بن‌ معقل‌ می‌دانند (ابن‌فقیه‌، ص‌ 261؛ بلاذری‌، ج‌ 3، ص‌ 118ـ119؛ اخبارالدولة‌ العباسیة‌ ، ص‌ 255). ادریس‌بن‌ معقِل‌ عطار بود (ابن‌حزم‌، ص‌ 313) و قصد شورش‌ بر امویان‌ و اظهار دعوت‌ برای‌ عباسیان‌ در کوفه‌ را داشت‌،اما شهامت‌ آن‌ را نیافت‌ (ابن‌ رسته‌، ص‌207). او اندوخته‌ای‌ گرد آورد و همراه‌ خاندانش‌ در قریه‌ای‌ از ناحیة‌ همدان‌ ساکن‌ شد و ثروتی‌ کسب‌ کرد (ابن‌ فقیه‌، همانجا).عیسی‌ و ادریس‌ در زمان‌ یوسف‌بن‌ عمر ثقفی‌ به‌ دلیل‌ نپرداختن‌ خراج‌ به‌ زندان‌ افتادند (بلاذری‌، همانجا). به‌ قولی‌، عیسی‌ عامل‌ خالدبن‌ عبدالله‌ قسری‌ بود و هنگام‌ ولایت‌ یوسف‌بن‌ عمر، خالد و عمال‌ او، از جمله‌ عیسی‌، به‌ زندان‌ افتادند (بلعمی‌، ج‌ 2، ص‌ 1008). برخی‌ نیز او را از داعیان‌ عباسی‌ می‌دانند که‌ یوسف‌ آنها را به‌ همراه‌ ابومسلم‌ و عمال‌ خالد زندانی‌ کرد (ابن‌خلدون‌، ج‌ 3، ص‌ 123). ابومسلم‌ خراسانی‌ در خانة‌ عیسی‌ متولد شد ( اخبارالدولة‌ العباسیة‌ ، ص‌ 263ـ265) و همراه‌ فرزندان‌ این‌ خاندان‌ رشد یافت‌ و به‌ دعوت‌ او از پیروان‌ عباسیان‌ شد و همراه‌ وی‌ زندانی‌ گردید (بلعمی‌، همانجا). به‌ قول‌ سمعانی‌، عیسی‌ و فرزندانش‌ در نواحی‌ اصفهان‌ راهزنی‌ می‌کردند و پس‌ از توبه‌ در زمان‌ مهدی‌ عباسی‌ (158ـ 169)در کَرَج‌ (نزدیک‌ اراک‌ کنونی‌) مقیم‌ شدند و آنجا را آباد کردند. سپس‌ ابودلف‌ آن‌ را به‌ شهر تبدیل‌ کرد. ازینرو این‌ خاندان‌ را کَرَجی‌ نیز می‌نامند (ج‌11، ص‌66).ابودلف‌ قاسم‌بن‌ عیسی‌، در زمان‌ هارون‌الرشید (170ـ193) از سوی‌ خلیفه‌ حاکم‌ فارس‌ و ولایت‌ جبال‌ شد (مرزبانی‌، ص‌ 334) و پس‌ از هارون‌ از سرداران‌ امین‌ (حک : 193ـ 198) بود. در نزاع‌ میان‌ امین‌ و مأمون‌ در 195، ابودلف‌ به‌ دستور امین‌ همراه‌ علی‌بن‌ عیسی‌بن‌ ماهان‌ به‌ جنگ‌ طاهربن‌ حسین‌ رفت‌. پس‌ از کشته‌ شدن‌ علی‌بن‌ عیسی‌بن‌ ماهان‌، ابودلف‌ به‌ همدان‌ بازگشت‌. با آنکه‌ طاهر از ابودلف‌ خواست‌ تا با مأمون‌ بیعت‌ کند، وی‌ نپذیرفت‌ و بیعت‌ خود را با امین‌ حفظ‌ کرد. ابودلف‌ سپس‌ گوشه‌گیری‌ اختیار کرد و در کرج‌ مقیم‌ شد. هنگامی‌ که‌ مأمون‌ در 214 به‌ ری‌ رفت‌ ابودلف‌ را احضار کرد. ابودلف‌ نیز با وجود وحشت‌ از مأمون‌ به‌ حضور او شتافت‌ و هنر ابودلف‌ در شعر سبب‌ شد تا مأمون‌ او را اکرام‌ کند (ابن‌اثیر، ج‌ 5، ص‌ 143، 218؛ ابن‌عبدربه‌، ج‌ 2، ص‌ 366). در دوران‌ خلافت‌ معتصم‌ (218ـ227) نیز ابودلف‌ از سرداران‌ وی‌ بود و چون‌ در شعر و غنا مهارت‌ داشت‌ همنشین‌ معتصم‌ شد. با اینهمه‌ چند بار مورد خشم‌ خلیفه‌ قرار گرفت‌ که‌ به‌ وساطت‌ عبدالله‌بن‌ طاهر، خلیفه‌ از مصادرة‌ اموال‌ او چشم‌ پوشید و ولایت‌ دمشق‌ را به‌ او سپرد. صفدی‌ نام‌ او را جزو امرای‌ دمشق‌ آورده‌ است‌ (ص‌ 139). همچنین‌ ابودلف‌ از فرماندهان‌ برجستة‌ سپاه‌ معتصم‌ بود و همراه‌ افشین‌ در 221 به‌ جنگ‌ بابک‌ * خرمدین‌ رفت‌ (ابن‌خلّکان‌، ج‌ 4، ص‌ 73؛ العیون‌ و الحدائق‌ فی‌ اخبار الحقائق‌ ، ص‌ 482ـ483). در این‌ جنگ‌ برخی‌ شعرا او را مدح‌ کردند و شجاعتش‌ را ستودند (ابن‌عبدربه‌، ج‌ 1، ص‌ 140). ابودلف‌ به‌ دلیل‌ فضل‌ و شجاعتش‌، مورد حسد افشین‌ بود، افشین‌ قصد کشتن‌ او را داشت‌، معتصم‌ قاضی‌ احمدبن‌ ابودؤاد را که‌ از نزدیکان‌ ابودلف‌ بود به‌ وساطت‌ نزد افشین‌ فرستاد، و او ابودلف‌ را رهانید. بار دیگر افشین‌ خلیفه‌ را بر ضد ابودلف‌ تحریک‌ کرد تا آنکه‌ خلیفه‌ ابودلف‌ را به‌ افشین‌ سپرد و احمد ابی‌دؤاد این‌ بار خودسرانه‌ نزد او رفت‌ و خود را نمایندة‌ خلیفه‌ معرفی‌ کرد و ابودلف‌ را از چنگ‌ افشین‌، خارج‌ کرد (ابوالفرج‌ اصفهانی‌، ج‌ 8، ص‌ 250ـ251؛ تنوخی‌، ج‌ 2، ص‌ 280ـ283). ابودلف‌ در نبرد دیلم‌ شرکت‌ کرد و دژهایی‌ را گشود و بر آن‌ مناطق‌ خراج‌ بست‌ (قدامة‌بن‌ جعفر، ص‌ 378). وی‌ در 225 یا 226 در بغداد درگذشت‌ (ابن‌خلّکان‌، ج‌ 4، ص‌ 77ـ 78؛ خطیب‌ بغدادی‌، ج‌ 12، ص‌ 422ـ423؛ مسعودی‌، ج‌ 4، ص‌ 360). وی‌، از طرفداران‌ سرسخت‌ تشیع‌ و علی‌ علیه‌السلام‌ بود و هنگامی‌ که‌ یکی‌ از فرزندانش‌ در این‌ باره‌ با او مخالفت‌ کرد او را از خود راند (مسعودی‌، ج‌ 4، ص‌ 361؛ ابن‌خلّکان‌، همانجا). ابودلف‌ شاعری‌ توانا و موسیقی‌دانی‌ برجسته‌ بود (مسعودی‌، ج‌ 4، ص‌ 360) و کتابهای‌ البُزاة‌ و الصید ، کتاب‌ السلاح‌ ، النزه‌ و کتاب‌ سیاسة‌الملوک‌ را تألیف‌ کرد (ابن‌ندیم‌، ص‌ 130). وی‌ از بخشندگان‌ بود و به‌ شاعران‌ صله‌های‌ کلان‌ می‌داد و از این‌ جهت‌ با مأمون‌ رقابت‌ داشت‌ (ابوالفرج‌ اصفهانی‌، ج‌ 8، ص‌255ـ257، ج‌ 20، ص‌ 23ـ24). یکی‌ از علل‌ شهرت‌ او آبادسازی‌ و تقویت‌ استحکامات‌ شهر کرج‌ است‌. این‌ شهر را به‌ نام‌ او «کرج‌ ابودلف‌» می‌نامیدند (یاقوت‌ حموی‌، ج‌ 4، ص‌ 446).معقل‌بن‌ عیسی‌، برادر ابودلف‌، نیز شاعر و موسیقی‌دان‌ بوده‌ و اشعاری‌ از او باقی‌ مانده‌ است‌ (ابوالفرج‌ اصفهانی‌، ج‌ 21، ص‌ 92ـ93). برادر دیگر ابودلف‌، خربان‌بن‌ عیسی‌ در ناحیة‌ جبال‌ بر ضد خلفا شورش‌ کرد و کشته‌ شد (مافروخی‌، ص‌ 40).فرزند ابودلف‌، عبدالعزیز در 252 از سوی‌ وصیف‌ خلعت‌ و ولایت‌ جبال‌ را دریافت‌ کرد (طبری‌، ج‌ 9، ص‌ 372)، سپس‌ در 253 با موسی‌بن‌ بغا سردار ترک‌ ـ که‌ از سوی‌ معتز خلیفة‌ عباسی‌ ولایت‌ جبال‌ را یافت‌ ـ در خارج‌ از همدان‌ جنگید. وی‌ در پی‌ شکست‌، از کرج‌ فرار کرد و به‌ قلعة‌ زَز نزدیک‌ کرج‌ پناه‌ برد و جماعتی‌ از بنودلف‌ به‌ اسارت‌ رفتند (همان‌، ج‌ 9، ص‌ 373). عبدالعزیز در 254 درگذشت‌.پس‌ از عبدالعزیز، فرزندانش‌ از سوی‌ خلیفه‌ به‌ ترتیب‌ لوای‌ حکومت‌ را دریافت‌ داشتند. دلف‌بن‌ عبدالعزیز که‌ از سوی‌ پدر در جندی‌شاپور و تستر عامل‌ خراج‌ بود (طبری‌، ج‌ 9، ص‌ 381) پس‌ از وی‌ به‌ حکومت‌ رسید. وی‌ در 265 در اصفهان‌ بر اثر شورش‌ قاسم‌بن‌ مَماه‌ کشته‌ شد، ولی‌ طرفدارانش‌، با کشتن‌ قاسم‌، برادر دلف‌، احمدبن‌ عبدالعزیز را که‌ سپاه‌ سالار یعقوب‌ لیث‌ بود، به‌ امارت‌ برگزیدند (همان‌، ج‌9، ص‌543؛ تاریخ‌ سیستان‌ ، ص‌ 242). احمد در 266 نیز از سوی‌ عمرولیث‌ ولایت‌ اصفهان‌ را گرفت‌ (طبری‌، ج‌ 9، ص‌ 549). چون‌ خلیفه‌ معتمد (حک :256ـ279) با خاندان‌ صفاری‌ درافتاد، عهد و منشور کرمان‌ و پارس‌ را به‌ احمد داد ( تاریخ‌ سیستان‌ ، همانجا). احمد بر عمرو طغیان‌ کرد و از آن‌ پس‌ در خدمت‌ معتمد و معتضد (حک : 279ـ289) درآمد (همان‌، ص‌ 238، 242). وی‌ به‌ فرمان‌ خلیفه‌ در 266 با بکتَمِر (طبری‌، ج‌ 9، ص‌ 552) و در 279 با رافع‌بن‌ هرثمه‌ جنگید و سرانجام‌ وارد ری‌ شد (همان‌، ج‌ 10، ص‌ 31؛ قس‌ مسعودی‌، ج‌ 5، ص‌ 147ـ 148). هنگام‌ امارت‌ او، ابوجعفر موسی‌بن‌ محمد نخستین‌ فرد از سادات‌ رضوی‌ بود که‌ در 256 از کوفه‌ به‌ قم‌ رفت‌. اقوام‌ عرب‌ قوم‌ او را راندند. وی‌ به‌ کاشان‌ نزد احمدبن‌ عبدالعزیز رفت‌. احمد او را اکرام‌ کرد و خلعت‌ و مال‌ و مقرری‌ سالیانه‌ بخشید. پس‌ از آن‌، دیگر سادات‌ رضوی‌ نیز رهسپار قم‌ شدند (قمی‌، ص‌ 215ـ216). مرگ‌ احمد در 280 روی‌ داد (مسعودی‌، ج‌ 5، ص‌ 149). پس‌ از مرگ‌ احمد چون‌ میان‌ برادرانش‌ عمر و بکر اختلاف‌ افتاد، معتضد از فرستادن‌ فرمان‌ و لوای‌ ولایت‌ خودداری‌ کرد (طبری‌، ج‌ 10، ص‌ 33) و سرانجام‌ در 281 فرمان‌ حکومت‌ اصفهان‌ و کرج‌ را برای‌ عمربن‌ عبدالعزیز فرستاد (همان‌، ج‌10، ص‌36؛ مسعودی‌، ج‌ 5، ص‌ 150). چون‌ عمربن‌ عبدالعزیز در 282 نافرمانی‌ کرد، خلیفه‌ بکر را به‌ جای‌ او گماشت‌، اما وی‌ بار دیگر اطاعت‌ خلیفه‌ را گردن‌ نهاد و در 283 به‌ همراه‌ پسران‌ خود و پسر برادرش‌ از اصفهان‌ به‌ بغداد رفت‌. خلیفه‌ معتضد از آنان‌ استقبال‌ کرد و به‌ آنها خلعت‌ بخشید (طبری‌، ج‌ 10، ص‌ 49). پس‌ از آن‌، بکر سر به‌ شورش‌ برداشت‌، معتضد وصیف‌ موشگیر را به‌ تعقیب‌ او فرستاد. وی‌ به‌ اصفهان‌ گریخت‌ و در آنجا با عیسی‌ نَوْشَری‌ جنگید، سپس‌ در 284 با یارانش‌ به‌ محمدبن‌ زید علوی‌ در آمل‌ پیوست‌ و در 285 در آن‌ شهر بر اثر بیماری‌ درگذشت‌ (همان‌، ج‌10، ص‌47، 63، 68؛ مسعودی‌، ج‌5، ص‌174؛ ابن‌اثیر، ج‌6، ص‌85). به‌ روایت‌ ابن‌اسفندیار، محمدبن‌ زید او را مسموم‌ کرد (ج‌1، ص‌254ـ 255). بکر شاعری‌ توانا بود، از او اشعاری‌ باقی‌ مانده‌ است‌ (طبری‌، ج‌10، ص‌47ـ49؛ ابن‌اثیر، ج‌6، ص‌82 ـ 83). دیوان‌ شعرش‌ را محمدبن‌ یوسف‌ سورتی‌ در دهلی‌ (1337) به‌ چاپ‌ رسانید (سزگین‌، ج‌2، جزء 4، ص‌243ـ244).فرزند دیگر عبدالعزیز، حارث‌ مشهور به‌ ابولیلی‌، در 278 در خدمت‌ معتمد بود (طبری‌، ج‌ 10، ص‌ 21ـ22). وی‌ در 284 شورش‌ کرد و برادرش‌ عمربن‌ عبدالعزیز او را در قلعة‌ زَز زندانی‌ کرد. او پس‌ از فرار از زندان‌ شورش‌ خود را ادامه‌ داد و خلیفه‌ سردار خود، عیسی‌ نوشری‌، را به‌ جنگ‌ با ابولیلی‌ روانه‌ کرد. در حین‌ جنگ‌ تیری‌ به‌ حلق‌ او اصابت‌ کرد و کشته‌ شد (همان‌، ج‌10، ص‌64ـ66). و نیز گفته‌ شده‌ که‌ او از اسب‌ فرو افتاد و با شمشیر خود کشته‌ شد (مسعودی‌، ج‌5، ص‌ 162، ج‌6، ص‌ 257).از این‌ خاندان‌ بسیاری‌ در شعر، موسیقی‌ و ادب‌ دست‌ داشتند و از میان‌ آنها ادیب‌، محدث‌، شاعر، وزیر و قاضی‌ بسیاری‌ برخاست‌، از جمله‌ «آل‌ماکولا * » که‌ در سدة‌ پنجم‌ مناصب‌ وزارت‌ و قضا یافتند. همچنین‌ اعتقاد راسخ‌ آنها به‌ مذهب‌ شیعه‌ و دوستداریشان‌ از علی‌ علیه‌السلام‌ و حمایتی‌ که‌ در دورة‌ حکومتشان‌ از سادات‌ علوی‌ کردند، سبب‌ شد تا در قلمرو آنان‌ اولاد علی‌ علیه‌السلام‌ و پیروان‌ تشیع‌ در امن‌ باشند.منابع‌: ابن‌اثیر، الکامل‌ فی‌ التاریخ‌ ، بیروت‌ 1405/1985؛ ابن‌اسفندیار، تاریخ‌ طبرستان‌ ، چاپ‌ عباس‌ اقبال‌، تهران‌ ] تاریخ‌ مقدمه‌ 1320 ش‌ [ ؛ ابن‌حزم‌، جمهرة‌ انساب‌ العرب‌ ، چاپ‌ عبدالسلام‌ محمد هارون‌، قاهره‌ ] تاریخ‌ مقدمه‌ 1382/1962 [ ؛ ابن‌خلدون‌، تاریخ‌ ابن‌خلدون‌، المسمی‌ کتاب‌ العبر و دیوان‌ المبتدا و الخبر ، بیروت‌ 1413/1992؛ ابن‌خلّکان‌، وفیات‌ الاعیان‌ ، چاپ‌ احسان‌ عباس‌، بیروت‌ 1968ـ1977؛ ابن‌رسته‌، کتاب‌ الاعلاق‌ النفیسة‌ ، چاپ‌ دخویه‌، لیدن‌ 1967؛ ابن‌عبدربه‌، العقد الفرید ، ج‌ 1 و 2، چاپ‌ مفید محمد قمیحه‌، بیروت‌ 1404/1983؛ ابن‌فقیه‌، مختصر کتاب‌البلدان‌ ، چاپ‌ دخویه‌، لیدن‌ 1967؛ ابن‌ندیم‌، کتاب‌ الفهرست‌ ، چاپ‌ رضا تجدد، تهران‌ 1350 ش‌؛ علی‌بن‌ حسین‌ ابوالفرج‌ اصفهانی‌، کتاب‌ الاغانی‌ ، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ اخبارالدولة‌ العباسیة‌ و فیه‌ اخبار العباس‌ و ولده‌ ، چاپ‌ عبدالعزیز دوری‌ و عبدالجبار مطلبی‌، بیروت‌ 1971؛ احمدبن‌ یحیی‌ بلاذری‌، انساب‌ الاشراف‌ ، ج‌ 3، چاپ‌ عبدالعزیز دوری‌، بیروت‌ 1398/1978؛ محمدبن‌ محمد بلعمی‌، تاریخنامة‌ طبری‌ ، چاپ‌ محمد روشن‌، تهران‌ 1366 ش‌؛ تاریخ‌ سیستان‌ ، چاپ‌ محمد تقی‌ بهار، تهران‌ ] تاریخ‌ مقدمه‌ 1314 ش‌ [ ؛ محسن‌بن‌ علی‌ تنوخی‌، الفرج‌ بعد الشدة‌ ، قاهره‌ ] بی‌تا. [ ، چاپ‌ افست‌ قم‌ 1364 ش‌؛ احمدبن‌ علی‌ خطیب‌ بغدادی‌، تاریخ‌ بغداد ، بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ فؤاد سزگین‌، تاریخ‌ التراثِ العربی‌ ، ج‌2، جزء 4، نقله‌ الی‌ العربیة‌ عرفه‌ مصطفی‌، ریاض‌ 1403/1983؛ عبدالکریم‌بن‌ محمد سمعانی‌، الانساب‌ ، ج‌ 11، حیدرآباد دکن‌ 1400/1980؛ خلیل‌بن‌ ایبک‌ صفدی‌، امراء دمشق‌ فی‌الاسلام‌ ، چاپ‌ صلاح‌الدین‌ منجد، بیروت‌ 1403/1983؛ محمدبن‌ جریر طبری‌، تاریخ‌الطبری‌: تاریخ‌الامم‌ والملوک‌ ، چاپ‌ محمد ابوالفضل‌ ابراهیم‌، بیروت‌ ] 1382ـ1387/ 1962ـ1967 [ ؛ العیون‌ و الحدائق‌ فی‌ اخبار الحقائق‌: من‌ خلافة‌ الولیدبن‌ عبدالملک‌ الی‌ خلافة‌ المعتصم‌ ، چاپ‌ دخویه‌، لیدن‌ 1871، چاپ‌ افست‌ بغداد ] بی‌تا. [ ؛ قدامة‌بن‌ جعفر، الخراج‌ و صناعة‌ الکتابة‌ ، چاپ‌ محمد حسین‌ زبیدی‌، بغداد 1981؛ حسن‌بن‌ محمد قمی‌، کتاب‌ تاریخ‌ قم‌ ، ترجمة‌ حسن‌بن‌ علی‌ قمی‌، چاپ‌ جلال‌الدین‌ طهرانی‌، تهران‌ 1361 ش‌؛ مفضل‌بن‌ سعد مافروخی‌، کتاب‌ محاسن‌ اصفهان‌ ، چاپ‌ جلال‌الدین‌ حسینی‌ طهرانی‌، تهران‌ 1312/1933؛ محمدبن‌ عمران‌ مرزبانی‌، معجم‌الشعراء ، چاپ‌ ف‌. کرنکو، بیروت‌ 1402/1982؛ علی‌بن‌ حسین‌ مسعودی‌، مروج‌ الذهب‌ و معادن‌ الجوهر ، چاپ‌ شارل‌ پلا، بیروت‌ 1965ـ1979؛ یاقوت‌ حموی‌، معجم‌البلدان‌ ، بیروت‌ 1399/1979.

نظر شما