بنوچی گویش رجوع کنید به پشتو

معرف

بنّوچی‌، گویش‌ رجوع کنید به پشتو#
متن
نظر شما
مولفان
گروه
ادبیات و زبان ها ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده