بنت الشاطی عایشه عبدالرحمان

معرف

بانوی‌ مؤلّف‌ و محقّق‌ مصری‌ در ادبیات‌ عرب‌ و علوم‌ قرآنی‌
متن
بنت‌الشّاطی‌ ، عایشه‌ عبدالرّحمان‌، بانوی‌ مؤلّف‌ و محقّق‌ مصری‌ در ادبیات‌ عرب‌ و علوم‌ قرآنی‌. در 1331/ 1913 در دَمیاط‌ مصر متولد شد و در همانجا رشد یافت‌. او نزد پدرش‌ که‌ از تربیت‌یافتگان‌ الازهر بود ادبیات‌ عربی‌ و قرآن‌ آموخت‌. با وجودِ مخالفت‌ پدر، تحصیلات‌ غیردینی‌ خود را در مدارس‌ مصر گذراند و در جوانی‌ در مجلة‌ النهضة‌ آغاز به‌ نشر شعر و مقاله‌ کرد و مدتی‌ بعد منتقد ادبی‌ روزنامة‌ الاهرام‌ شد. در 1315ش‌/1936 به‌ دانشکدة‌ ادبیاتِ دانشگاه‌ فؤاد اول‌ (دانشگاه‌ قاهرة‌ کنونی‌) وارد شد و برای‌ پنهان‌ کردن‌ هویت‌ خود از پدرش‌، نام‌ مستعارِ بنت‌الشّاطی‌ (دختر ساحل‌) را برگزید. در 1329 ش‌/ 1950 دکتری‌ خود را با گذراندن‌ پایان‌نامه‌ای‌ دربارة‌ ابوالعلاء معرّی‌ (متوفی‌ 449) از همان‌ دانشگاه‌ دریافت‌ کرد (دربارة‌ علاقة‌ او به‌ ابوالعلاء و تحقیقات‌ و تألیفاتش‌ راجع‌ به‌ ابوالعلاء رجوع کنید به ماهر شفیق‌ فرید، ص‌ 164ـ173). وی‌ سال‌ بعد، مدرّس‌ زبان‌ و ادبیات‌ عرب‌ در دانشگاه‌ عین‌ شمسِ قاهره‌ شد. پس‌ از بازنشستگی‌ در اواخر دهة‌ چهل‌ شمسی‌/ پایان‌ دهة‌ شصت‌ میلادی‌، استاد مطالعاتِ عالیِ قرآنی‌ در دانشگاه‌ قرویین‌ در شهر فاس‌ مراکش‌ گردید ( ) دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد ( ، ذیل‌ «عبدالرحمان‌، عایشه‌») و این‌ مقام‌ را تا زمان‌ مرگ‌ در آذر 1377/ دسامبر 1998 حفظ‌ کرد (رضوان‌ سید، ص‌ 14).پیشینه‌ها و علایق‌ ادبی‌ بنت‌الشّاطی‌ سبب‌ شد که‌ وی‌ در دوران‌ تحصیل‌ در دانشکدة‌ ادبیات‌ دانشگاه‌ قاهره‌ علاقه‌مند و تا حدّی‌ شیفتة‌ درسهای‌ امین‌ خولی‌ (متوفی‌ 1345ش‌/1966) شود و در مطالعات‌ قرآنی‌ بعدی‌ خود روش‌ومکتب‌ادبی‌را در تفسیر برگزیند که‌ بنیانگذار آن‌ امین‌ خولی‌ بود (دربارة‌ مکتب‌ ادبی‌ در تفسیر رجوع کنید به دائرة‌المعارف‌ الاسلامیة‌ ،ج‌5،ذیل‌ «تفسیر»،ص‌ 368ـ 374). او در 1324 ش‌/ 1945 با امین‌ خولی‌ ازدواج‌ کرد ( ) دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد ( ، همانجا) و همواره‌ از او متأثر ماند، به‌ گونه‌ای‌ که‌ غالبِ تألیفات‌ خود را به‌ وی‌ اهدا کرد.پیروی‌ از روش‌ امین‌ خولی‌، بنت‌الشّاطی‌ را یکی‌ از چهار یا پنج‌ قرآن‌پژوهِ مبرِّز در مکتب‌ ادبی‌ در تفسیر گردانده‌ است‌، اما او با دیگر شاگردان‌ امین‌ خولی‌ چون‌ شُکری‌ محمد عَیّاد و محمداحمد خَلَف‌اللّه‌ که‌ همین‌ روش‌ را در مباحث‌ مختلف‌ تفسیر قرآن‌ به‌ کار گرفته‌اند تفاوتهایی‌ دارد (دربارة‌ شباهت‌ و تفاوت‌ آثار این‌ چهارتن‌ رجوع کنید به شرقاوی‌، ص‌ 302ـ390؛ شریف‌، ص‌ 491ـ540؛ سفعان‌، ص‌ 85 ـ 125). بنت‌الشّاطی‌ در نوشته‌های‌ تفسیری‌ خود محتوای‌ هر آیه‌ را به‌ گونه‌ موضوعی‌ و با دقت‌ در همة‌ آیات‌ مشابه‌ آن‌ و نیز با توجه‌ به‌ سبکهای‌ ادبی‌، در قرآن‌ بررسی‌ می‌کند، ترتیب‌ نزول‌ آیات‌ مشابه‌ را در نظر می‌گیرد، به‌ جستجوی‌ قرائن‌ و شواهدِ همراهِ آیات‌ می‌پردازد، به‌ تأویلهای‌ خلاف‌ ظاهر و اسرائیلیّات‌ * توجه‌ نمی‌کند، اکتشافات‌ علمی‌ و اقوالِ نحویان‌، بلاغیان‌ و مفسّران‌ را بر الفاظ‌ و آیات‌ قرآن‌ تحمیل‌ نمی‌کند و می‌کوشد که‌ معنای‌ اصلی‌ هر واژه‌ را با نظرداشتِ دیگر کاربردهای‌ قرآنی‌ بیابد و تنها یک‌ معنا، و نه‌ وجوه‌ و احتمالات‌ متعدّد، در تفسیر آیات‌ عرضه‌ کند (بنت‌الشّاطی‌، 1962ـ 1968، ج‌ 1، ص‌ 10ـ11، 17ـ 18؛ سفعان‌، ص‌ 115ـ120؛ برای‌ انتقاد از این‌ روش‌ رجوع کنید به شّرقاوی‌، ص‌ 339ـ347؛ شریف‌، ص‌ 483). وی‌ با تکیه‌ بر این‌ روش‌، چند سوره‌ از جزء آخر قرآن‌ را در التفسیر البیانی‌ للقرآن‌ الکریم‌ ، که‌ در دو مجلد در سالهای‌ 1341ـ1347 ش‌/ 1962ـ 1968 به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌، تفسیر می‌کند، اما در برخی‌ از دیگر کتابهایش‌ از این‌ روش‌ کمتر بهره‌ می‌گیرد (رجوع کنید به ادامة‌ مقاله‌؛ برای‌ دسته‌بندی‌ جامعی‌ از آرای‌ قرآنی‌ او رجوع کنید به جانسن‌، ص‌ 68ـ76).بنت‌الشّاطی‌ از معدود زنان‌ مسلمان‌ مصری‌ عصر خویش‌ است‌ که‌ در سطوح‌ دانشگاهی‌ شهرت‌ و مقبولیت‌ نسبی‌ یافت‌. وی‌ در محافل‌ علمی‌ و کنفرانسهای‌ جهانی‌ بسیاری‌ شرکت‌ جست‌، استاد میهمان‌ چند دانشگاه‌ در کشورهای‌ عربی‌ بود و آثارش‌ بارها در مصر و دیگر کشورهای‌ عربی‌ موردتقدیر قرار گرفت‌ ( ) دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد ( ، همانجا). با رواج‌ گرایشهای‌ فمینیستی‌ در میان‌ زنان‌ تحصیل‌کردة‌ جهان‌ عرب‌، بنت‌الشّاطی‌ کتاب‌ و مقالاتی‌ در این‌ باره‌ تألیف‌ کرد. او در کتاب‌ المفهوم‌ الاسلامی‌ لتحریر المرأة‌ تساوی‌ زن‌ و مرد به‌ مفهوم‌ جدید آن‌ را نمی‌پذیرد، اما بر اینکه‌ زن‌ و مرد یکدیگر را کامل‌ کرده‌ و برای‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ کمال‌ وجودی‌ خود به‌ همدیگر نیاز دارند، تأکید می‌کند. به‌ اعتقاد وی‌، هر چند مطابق‌ آیات‌ قرآن‌، مردان‌ بر زنان‌ حق‌ سرپرستی‌ دارند، اما هیچ‌یک‌ از این‌ دو، مسئول‌ اعمال‌ دیگری‌ نیست‌ و تفاوت‌ نسل‌ جدید زنان‌ با گذشتگان‌ در این‌ است‌ که‌ زنان‌ امروز از حقوق‌ خدادادی‌ خود باخبرند و می‌دانند که‌ باید این‌ حقوق‌ را بگیرند و بطلبند، نه‌ آنکه‌ با لطائف‌الحیل‌ آنها را به‌ عنوان‌ هدیه‌ از چنگ‌ مردان‌ به‌ درآورند (هوفمان‌ ـ لد، ص‌ 36ـ37).بخشی‌ از شهرت‌ بنت‌الشّاطی‌ در جهان‌ اسلام‌ و بویژه‌ در ایران‌ به‌ سبب‌ نوشته‌های‌ او دربارة‌ زندگی‌ پیامبر اسلام‌ و زنان‌ خاندان‌ اوست‌. این‌ نوشته‌ها، گرچه‌ بر استنادهای‌ تاریخی‌ مبتنی‌ است‌، پردازش‌ هنری‌ و داستانی‌ بسیار دارد و همین‌ موضوع‌، آنها را از غالبِ دیگر تألیفات‌ سیره‌نویسی‌ معاصر چون‌ آثار طه‌حسین‌ و محمدحسین‌ هیکل‌ متمایز می‌کند. از بنت‌الشّاطی‌، جز مقالات‌ پراکنده‌ای‌ که‌ در برخی‌ مجلات‌ و روزنامه‌ها نوشته‌، بیش‌ از شصت‌ عنوان‌ کتاب‌ و رسالة‌ کوچک‌ و بزرگ‌ دربارة‌ اعجاز قرآن‌، تفسیر، ادبیات‌ عرب‌، مسائل‌ اجتماعی‌ روز و زندگینامة‌ پیامبر و زنان‌ خاندان‌ او به‌ جا مانده‌ است‌ که‌ مهمترین‌ آنها، علاوه‌ بر التفسیر البیانی‌ للقرآن‌ الکریم‌ (رجوع کنید به سطور پیشین‌)، عبارت‌ است‌ از: الاعجاز البیانی‌ للقران‌ الکریم‌ و مسائل‌ ابن‌ازرق‌ ، 1341 ش‌/1962، و چاپ‌ جدید آن‌ با اضافات‌ در 1363 ش‌/ 1984. وی‌ در این‌ کتاب‌ پس‌ از بررسی‌ تاریخچة‌ بحث‌ اعجاز بیانی‌ و بلاغی‌ قرآن‌، آن‌ را تنها و مهمترین‌ نوع‌ اعجاز مورد اتّفاق‌ در میان‌ دانشمندان‌ می‌داند و سپس‌ می‌کوشد با ذکر نمونه‌هایی‌ از بلاغت‌ قرآن‌ نشان‌ دهد که‌ هیچ‌ ترادفی‌ در واژگان‌ قرآن‌ یافت‌ نمی‌شود و جایگزینی‌ کلمات‌ با یکدیگر امکان‌ ندارد؛ هیچ‌ حرفی‌ زائد یا صرفاً مؤکّد نیست‌ و یا برای‌ پیوند کلمات‌ یا تصحیح‌ وزن‌ کلام‌ نیامده‌ است‌، بلکه‌ همة‌ حروف‌ نقشی‌ معنایی‌ دارند (1962، ص‌ 139، 209؛ برای‌ انتقاد از این‌ نظر رجوع کنید به جانسن‌، ص‌ 73) و تنها به‌ دلیل‌ همان‌ معنا به‌ کار رفته‌اند. حسین‌ صابری‌ این‌ کتاب‌ را با عنوان‌ اعجاز بیانی‌ قرآن‌ به‌ فارسی‌ ترجمه‌ کرده‌ است‌ (چاپ‌ 1376 ش‌)؛ مقال‌ فی‌الانسان‌: دراسة‌ قرآنیة‌ ، 1348ش‌/ 1969؛ الشخصیة‌ الانسانیة‌ : دراسة‌ قرآنیة‌ ، 1352 ش‌/ 1973. بنت‌الشّاطی‌ در این‌ دو کتاب‌ چندان‌ بر روش‌ ادبی‌ و بیانی‌ در تفسیر تکیه‌ نمی‌کند، بلکه‌ بیشتر به‌ سبک‌ اجتماعی‌ و هدایتی‌ در تفسیر ـ یعنی‌ روش‌ عبده‌، رشیدرضا و سیدقطب‌ ـ نزدیک‌ می‌شود و با نثر ویژة‌ خود می‌کوشد تا مسائل‌ انسان‌شناختی‌ و ارتباط‌ انسان‌ با مفاهیم‌ اساسی‌ دین‌ را در پرتو آیات‌ قرآن‌ بشکافد (دربارة‌ تأثّر او از مفاهیم‌ و مکاتب‌ امروزی‌ انسان‌شناسی‌ و مقایسه‌ای‌ میان‌ آرای‌ وی‌ و علی‌ شریعتی‌ دربارة‌ شناخت‌ انسان‌ قرآنی‌ رجوع کنید به وهیودی‌، ص‌ 35ـ45)؛ القرآن‌ والتفسیر العصری‌ ، 1349 ش‌/ 1970. در این‌ کتاب‌ که‌ مجموعه‌ای‌ از مقالات‌ وی‌ در الاهرام‌ است‌ به‌ نقد دیدگاههای‌ عثمان‌ امین‌ در مجلة‌ صباح‌الخیر و بویژه‌ آرای‌ دکتر مصطفی‌ محمود در کتاب‌ القرآن‌، محاولة‌ لفهم‌ عصری‌ می‌پردازد و به‌ کارگیری‌ اکتشافات‌ جدید علمی‌ در فهم‌ قرآن‌ و تحمیل‌ آنها بر آیات‌ قرآن‌ را سخت‌ مردود می‌شمارد؛ تراجم‌ سیّدات‌ بیت‌النبوة‌ ، این‌ کتاب‌ مجموعة‌ پنج‌ کتاب‌ کوچکتر اوست‌ که‌ در شرح‌حال‌ زنان‌ خاندان‌ پیامبر اکرم‌ صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم‌ (مادر، زنان‌ و دختران‌ پیامبر، زینب‌ عقیلة‌ بنی‌هاشم‌، و سکینه‌ دختر امام‌ حسین‌) تألیف‌ کرده‌ و غالب‌ آنها به‌ فارسی‌ ترجمه‌ شده‌ است‌؛ (عناوین‌ پاره‌ای‌ ترجمه‌ها چنین‌ است‌: آمنه‌ مادر پیامبر ؛ آمنه‌ مادر پیغمبر اسلام‌ ( ص‌ )؛ زنان‌ پیامبر ؛ بانوی‌ کربلا ، زینب‌ دختر زهرا ( ع‌ )؛ شیرزن‌ کربلا یا زینب‌ دختر علی‌ ( ع‌ )؛ قهرمان‌ کربلا، زینب‌ دختر علی‌ ( ع‌ )؛ زینب‌ بانوی‌ قهرمان‌ کربلا سکینه‌ دختر سیدالشهدا ( ع‌ ) یا ستارة‌ درخشان‌ سرزمین‌ وحی‌ ؛ مع‌المصطفی‌ علیه‌الصلاة‌ والسلام‌ ، که‌ سیدمحمد رادمنش‌ آن‌ را با عنوان‌ با پیامبر به‌ فارسی‌ ترجمه‌ کرده‌ است‌ (چاپ‌ 1377 ش‌)؛ القرآن‌ و قضایاالانسان‌ ؛ الاسرائیلیات‌ فی‌ الغزو الفکری‌ ؛ القرآن‌ وحریة‌ الارادة‌ ؛ القرآن‌ و حقوق‌ الانسان‌؛ کتابنا الاکبر ؛ من‌ اسرار العربیة‌ فی‌ البیان‌ القرآنی‌ ؛ مع‌ ابی‌العلاء فی‌ رحلة‌ حیاته‌ ؛ الحیاة‌ الانسانیة‌ عند ابی‌العلاء ؛ ابوالعلاء معرّی‌ از مجموعة‌ کتابهای‌ «اعلام‌العرب‌»؛ الخنساء: الشاعرة‌ العربیة‌ الاولی‌ ؛ تراثنا بین‌ ماض‌ و حاضر ؛ لغتنا و الحیاة‌ ؛ قیم‌ جدیدة‌ للادب‌ العربی‌ ، القدیم‌ و الحاضر ؛ علی‌الجسر: اسطورة‌ الزمان‌ و چاپ‌ جدید آن‌ با عنوان‌ علی‌ الجسر: بین‌ الحیاة‌ و الموت‌ ، سیرة‌ ذاتیة‌ که‌ زندگینامة‌ خودنوشت‌ اوست‌؛ رجعة‌ فرعون‌: روایة‌ مصریة‌ ؛ سیدالعزبة‌: روایة‌ مصریة‌ واقعیة‌ ؛ ارض‌ المعجزات‌: رحلة‌ فی‌ جزیرة‌العرب‌ ؛ الغفران‌: دراسة‌ نقدیة‌ ، که‌ پایان‌نامة‌ دکتری‌ اوست‌؛ جدید فی‌رسالة‌ الغفران‌ . وی‌ همچنین‌ چند اثر مهم‌ ادبی‌ و حدیثی‌ را تصحیح‌ و تحقیق‌ کرده‌ است‌: رسالة‌ الصاهل‌ والشاحج‌ از ابوالعلاء معرّی‌، قاهره‌ 1975؛ رسالة‌ الغفران‌ ابوالعلاء معرّی‌ همراه‌ با رسالة‌ ابن‌القارح‌ ، قاهره‌ 1969؛ مقدمة‌ ابن‌الصلاح‌ فی‌ علوم‌ الحدیث‌ همراه‌ با محاسن‌ الاصطلاح‌ سراج‌الدین‌ عمر بلقینی‌، قاهره‌ 1974 ( ) دایرة‌المعارف‌ جهان‌ اسلام‌ آکسفورد ( ، همانجا؛ ماهر شفیق‌ فرید، همانجا).منابع‌: عایشه‌ بنت‌الشاطی‌، الاعجاز البیانی‌ للقرآن‌ الکریم‌ و مسائل‌ ابن‌ازرق‌ ، قاهره‌ 1962؛ همو، التفسیر البیانی‌ للقرآن‌ الکریم‌ ، قاهره‌ 1962ـ 1968؛ دایرة‌المعارف‌ الاسلامیه‌ ، ] تاریخ‌ مقدمه‌ 1969 [ ، ذیل‌ «تفسیر» (از امین‌خولی‌)؛ علی‌ سفعان‌، المنهج‌ البیانی‌ فی‌ تفسیر القرآن‌ الکریم‌ ، قاهره‌ 1981؛ رضوان‌ سید، «بنت‌الشاطی‌ و الاءسلامیة‌ الجدیدة‌»، السفیر ، سال‌ 25، ش‌ 8184 ، 25 دسامبر 1998؛ عفت‌ محمد شرقاوی‌، الفکرالدینی‌ فی‌ مواجهة‌ العصر: دراسة‌ تحلیلیه‌ لاتجاهات‌ التفسیر فی‌ العصر الحدیث‌ ، قاهره‌ ] 1976 [ ؛ محمدابراهیم‌ شریف‌، اتجاهات‌ التجدید فی‌ تفسیر القرآن‌ الکریم‌ فی‌ مصر ، قاهره‌ 1402/1982؛ ماهر شفیق‌ فرید، «بنت‌ الشاطی‌ء راهبة‌ فی‌ محراب‌ أبی‌ العلاء»، الهلال‌ ، سال‌ 107 (رمضان‌ 1419/ ژانویة‌ 1999)؛Valerie J. Hoffman-Ladd, "Polemics on the modesty and segregation of women in contemporary Egypt", International Journal of Middle East studies , vol. 19, no. 1, (February 1987), 23-50; Johannes J. G. Jansen, The Interpretation of the Koran in modern Egypt , Leiden 1974; The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world , ed. John L. Esposito, New York 1995, s.v." ـ Abd al-Rah ¤ ma ¦ n, ـ A ¦ Ý ishah" (by Valerie J. Hoffman-Ladd); Yudian Wahyudi, "Ali Shari ـ ati and Bint A l-Sha ¦ t ¤ i ف on free will: a comparison", Journal of Islamic Studies , IX, I (Jun 1998).
نظر شما
مولفان
مرتضی کریمی نی ,
گروه
قرآن و حدیث ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده