بنت البقال خدیجه بنت موسی رجوع کنید به خطیب بغدادی
معرف
بنت‌البقّال‌، خدیجه‌ بنت‌موسی‌ رجوع کنید به خطیب‌ بغدادی‌#
متن
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حوزه موضوعی

قرآن و حدیث

رده های موضوعی
جلد 4
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده