بنارسی سیدجعفر

معرف

معروف‌ به‌ حکیم‌ ابوعلی‌خان‌ از علمای‌ شیعه‌ در هند
متن
بَنارسی‌، سیدجعفر ، معروف‌ به‌ حکیم‌ ابوعلی‌خان‌ از علمای‌ شیعه‌ در هند. وی‌ در 1202 در دهلی‌ به‌ دنیا آمد؛ ادبیات‌ عرب‌، فقه‌ و حدیث‌ را نزد علامة‌ فیلسوف‌ میرزا محمد کامل‌ (متوفی‌ 1235)، مؤلف‌ النّزهة‌ الاثنی‌ عشریّة‌ ، و طب‌ را نزد حکیم‌ رضی‌الدین‌ امروهی‌ آموخت‌ (صدرالافاضل‌، ص‌ 69؛ حسنی‌، ج‌ 7، ص‌ 17؛ امین‌، ج‌ 4، ص‌ 80؛ آقابزرگ‌ طهرانی‌، 1404، جزء 2، قسم‌ 1، ص‌ 232ـ233).بیشتر آثار او در پاسخ‌ به‌ رساله‌ها و کتب‌ مخالفان‌ شیعه‌ است‌. کشف‌ الغمام‌ عن‌ تعزیة‌الامام‌ را در جواز و استحباب‌ تعزیة‌ امام‌ حسین‌ علیه‌السلام‌ و در پاسخ‌ به‌ کتاب‌ مولوی‌ عبدالحیّ نوشت‌. پس‌ از آن‌ نیز در پاسخ‌ به‌ ردّیه‌های‌ مولوی‌ رشیدالدین‌خان‌ (متوفی‌ 1249) کشف‌ الرَّیْن‌ عن‌ تعزیة‌ الحسین‌ و کشف‌السّحاب‌ را تألیف‌ کرد (منزوی‌، ج‌ 2، ص‌ 1170). آثار دیگر بنارسی‌ عبارت‌ است‌ از: معین‌ الصّادقین‌ (به‌ فارسی‌)، در ردّ رجوم‌ الشیّاطین‌ ، تألیف‌ فاضل‌ رشید، صاحب‌ شوکة‌ العمریّة‌ و شاگرد عبدالعزیز دهلوی‌ که‌ خود ردّیه‌ای‌ است‌ بر باب‌ نهم‌ النزهة‌ الاثنی‌ عشریّة‌ ؛ برهان‌ الصادقین‌ در ردّ باب‌ هفتم‌ تحفة‌ اثنی‌ عشریة‌ ؛ تکسیر ( کسر ) الصّنمین‌ (به‌ فارسی‌)، در ردّ باب‌ دهم‌ تحفة‌ اثنی‌ عشریه‌ ؛ شفاء المسلمین‌ (به‌ فارسی‌)، در ردّ تبصرة‌ الایمان‌ ِ سلامتعلی‌ بنارسی‌؛ و هادی‌ المخالفین‌ ، ردّ بر تحفة‌المسلمین‌ . تنها اثر مطبوع‌ بنارسی‌ کشف‌ الرّین‌ عن‌ تعزیة‌ الحسین‌ (به‌ فارسی‌) است‌ (صدرالافاضل‌؛ حسنی‌؛ امین‌، همانجاها؛ آقابزرگ‌ طهرانی‌، 1403، ج‌ 3، ص‌ 97، ج‌ 18، ص‌ 37، ج‌ 21، ص‌ 285؛ همو، 1404، همانجا؛ کشمیری‌، ص‌ 427؛ کحاله‌، ج‌ 3، ص‌ 135ـ136). وی‌ در 21 صفر 1272 وفات‌ یافت‌ (صدرالافاضل‌؛ حسنی‌، همانجاها).منابع‌: محمد محسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی‌، الذریعة‌ الی‌ تصانیف‌ الشیعة‌ ، چاپ‌ علی‌نقی‌ منزوی‌ و احمد منزوی‌، بیروت‌ 1403/1983؛ همو، طبقات‌ اعلام‌ الشیعة‌ ، جزء 2: الکرام‌ البررة‌ ، مشهد 1404؛ محسن‌ امین‌، اعیان‌ الشیعة‌ ، چاپ‌ حسن‌ امین‌، بیروت‌ 1403/1983؛ عبدالحی‌ حسنی‌، نزهة‌الخواطر و بهجة‌المسامع‌ والنواظر ، ج‌ 7، حیدرآباد دکن‌ 1378/1959؛ مرتضی‌ حسین‌ صدرالافاضل‌، مطلع‌ الانوار: احوال‌ دانشوران‌ شیعة‌ پاکستان‌ و هند ، ترجمة‌ محمد هاشم‌، مشهد 1374 ش‌؛ عمررضا کحاله‌، معجم‌المؤلفین‌ ، دمشق‌ 1957ـ1961، چاپ‌ افست‌ بیروت‌ ] بی‌تا. [ ؛ محمد مهدی‌ کشمیری‌، تکملة‌ نجوم‌ السماء ، قم‌ ] تاریخ‌ مقدمه‌ 1397 [ ؛ احمد منزوی‌، فهرست‌ مشترک‌ نسخه‌های‌ خطی‌ فارسی‌ پاکستان‌ ، اسلام‌آباد 1362ـ1370 ش‌.
نظر شما
مولفان
محمدهانی ملاّ زاده ,
گروه
فقه وحقوق ,
رده موضوعی
جلد4
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده