حرفی عبدالرحمان بن عبیدالله

معرف

مشهور به ابن‌حربى و ملقب به سمسار، کنیه‌اش ابوالقاسم، محدّث قرن چهارم و پنجم
متن
حُرفى، عبدالرحمان‌بن عبیداللّه، مشهور به ابن‌حربى و ملقب به سمسار، کنیه‌اش ابوالقاسم، محدّث قرن چهارم و پنجم. حرفى در 14 جمادی‌الآخره 336 زاده شد و در محله حربیه بغداد سکونت داشت (خطیب بغدادى، ج 11، ص 612). درباره زندگى وى اطلاع چندانى در دست نیست. شهرت وى به حرفى از آنجاست که در بغداد بقالان، حُرفى خوانده می‌شدند (سمعانى، ج 2، ص 203ـ204). خطیب بغدادى (همانجا) اصل خاندان حرفى را از ابیورد (از شهرهاى خراسان بزرگ) دانسته است.از جمله مشایخ حدیث وى، احمدبن سلمان نجاد، حمزةبن محمد دهقان، محمدبن حسن‌بن زیاد نقاش، و ابوبکر شافعى بودند (رجوع کنید به همانجا؛ سمعانى، ج 2، ص 204؛ ذهبى، ج 17، ص 211). خطیب بغدادى (همانجا) از او احادیثى اخذ کرده است. ابوبکر بیهقى، ابوالمعالى ثابت‌بن بندار بقال، احمدبن مظفربن سوس تمّار و برخى دیگر نیز از او حدیث نقل کرده‌اند (سمعانى، همانجا).خطیب بغدادى (همانجا) و سمعانى (همانجا)، ضمن تأیید وثاقتِ حرفى، نوشته‌اند که سماع وى از احمدبن سلمان نجاد در برخى موارد مضطرب است.حرفى در 7 شوال 423 درگذشت و در گورستان باب حرب در بغداد دفن شد (خطیب بغدادى؛ سمعانى، همانجاها).براى او دو اثر ذکر شده است: اَمالى، که احتمالاً همان مجالس حدیثى است که ذهبى (ج 17، ص 411) به آن اشاره کرده است؛ و فوائد، به گزینش ابوالقاسم هبةاللّه‌بن حسن طبرى (سزگین، ج 1، ص 229).منابع : خطیب بغدادى؛ ذهبى؛ سمعانى؛Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, Leiden 1967- .
نظر شما
مولفان
صفیه آقامیرکریمی ,
گروه
رده موضوعی
جلد13
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده