حرج رجوع کنید به عسر و حرج؛ لاحرج قاعده
معرف
حَرَج رجوع کنید به عُسر و حَرَج؛ لاحَرَج، قاعده#
متن
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حوزه موضوعی
رده های موضوعی
جلد 13
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده