حرج رجوع کنید به عسر و حرج؛ لاحرج قاعده

معرف

حَرَج رجوع کنید به عُسر و حَرَج؛ لاحَرَج، قاعده#
متن
نظر شما
مولفان
گروه
رده موضوعی
جلد13
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده