دی ماتئو اینیاتسیو

معرف

کشیش کاتولیک و شرق‌شناس ایتالیایى
متن
دى‌ماتئو، اینیاتسیو ، کشیش کاتولیک و شرق‌شناس ایتالیایى. وى در 25 آوریل 1872/ 6 صفر 1289 در دهکده ترابیا در نزدیکى پالرمو در منطقه سیسیل زاده شد. دى‌ماتئو پس از پایان تحصیلات در رشته الهیات، در 1896/ 1314 در مقام کشیش کلیساى صومعه سن جووانى آل‌اوریلیونه در پالرمو آغاز به‌کار کرد. سه سال بعد عضو جماعت راهبان )پطرس حوارى( در کاپلا پالاتینا در پالرمو شد؛ سپس کشیش دربار پادشاه ایتالیا ویتوریو امانوئله سوم شد. پس از آن به‌عنوان کشیش کلیساى سن جورجو لاکیمونیا در پالرمو به فعالیت پرداخت.دى‌ماتئو از جوانى به مطالعه زبان و ادبیات عربى و اسلام به‌ویژه الهیات اسلامى پرداخت و مقالات و کتابهایى در این زمینه نوشت. کتاب او با عنوان )دستور زبان عربى، همراه با تمرینهاى ترجمه، مکالمه و غیره( در 1912 (1330) در تونس منتشر شد. در همان سال او )ابن‌تیمیه: چکیده‌اى از اثر او الجواب الصحیح لمن بدّل دین المسیح( را در پالرمو چاپ کرد. دى‌ماتئو همچنین قصیده عرفانى ابن‌فارض مشهور به تائیه ابن‌فارض* را باعنوان )ابن‌فارض: شعر عرفانى مهمى مشهور به التائیة‌الکبرى( به زبان ایتالیایى ترجمه و در 1917 (1335ش) در رم منتشر کرد. نیکلسون (ص‌VIII-VII) در مقدمه‌اش بر ترجمه انگلیسىِ این قصیده کار دى‌ماتئو را در مجموع ستوده و ترجمه او را نسبتآ دقیق دانسته، هرچند برخى دیدگاههاى او درباره اندیشه ابن‌فارض را نادرست شمرده‌است.دى‌ماتئو از 1934 (1313ش) در دانشگاه سلطنتى پالرمو به تدریس زبانهاى شرقى پرداخت و بعدها استاد عربى در دانشگاههاى سلطنتى در رم و پالرمو شد. دى‌ماتئو در 13 اکتبر 1948/ 21 مهر 1327 درگذشت.افزون بر تحقیقات دى‌ماتئو درباره شعر عرب، یکى از آثار اصلى وى به زندگى و تعالیم حضرت محمد صلى‌اللّه علیه‌وآله‌و سلم اختصاص‌یافته‌است: )موعظه دینى محمد و دشمنانش( (پالرمو 1934). وى همچنین تحقیق مهمى با عنوان )الوهیت مسیح و آموزه تثلیث از دیدگاه محمد و متکلمان مسلمان( (رم 1938) دارد که در آن به این نتیجه نامتعارف رسیده که قرآن هیچ جا الوهیت مسیح یا آموزه تثلیث را انکار نکرده‌است (← رنلدز ، 2004، ص‌148، پانویس 50)و دیدگاه برخى ردیه‌نویسان مسلمان در دوره‌هاى بعدى با نگاه قرآن به این موضوع کاملا متفاوت است.دى‌ماتئو درباره تلقى مسلمانان از مفهوم تحریف کتاب مقدس نیز مطالعاتى انجام داد. او در مقاله تأثیرگذارش )«تحریف کتاب مقدس از نگاه مسلمانان»( که در )مجله مطالعات شرقى بساریون( (ش38،1922، ص64ـ111، 223ـ 260) منتشر شد به این نتیجه رسید که قرآن و نخستین محدثان مسلمان، کتابهاى مقدس یهودیان و مسیحیان را اصیل مى‌دانستند و معناى تحریف این کتابها نزد آنان صرفآ تغییر معنا و تفسیر نادرست بود، اما در ادوار بعدى گروهى از متکلمان و ردیه‌نویسان مسلمان از این نگاه فاصله گرفتند و تحریف را به معناى تغییر و تبدیل متن دانستند (← نیکل ، ص‌18؛ رنلدز، 2010، ص‌194، پانویس 19). یک سال بعد، او در مقاله )«تناقضهاى فرضى کتاب مقدس از دیدگاه ابن‌حزم»( در )مجله مطالعات شرقى بساریون( (ش 39، 1923، ص‌77ـ 127)، همین موضوع را به‌طور خاص‌از نگاه ابن‌حزم بررسى کرد.از آثار دیگر اوست: )یک دست‌نوشته اسپانیایى منتشر نشده از قرن هفدهم/ یازدهم از ابراهیم تَیبِلى( (پالرمو 1912)؛ )«ردیه قاسم‌بن ابراهیم زیدى بر مسیحیت»( در )مجله مطالعات شرقى( (ش 9، 1922، ص‌301ـ 364)؛)شعر عربى در نخستین سده عصر عباسیان( (پالرمو 1935)؛ )«گزیده آثار شاعران عرب اهل‌صقلیه (سیسیل) ـ گزیده‌اى از اشعار ابن‌قطّاع»( در )بایگانى تاریخى سیسیل( (ش 1، 1935، ص‌95ـ133) و نیز کتابى با همین نام (پالرمو 1937).منابع :Reynold Alleyne Nicholson, Studies in Islamic mysticism, Cambridge 1985; Gordon Nickel, Narratives of tampering in the earliest commentaries on the Qur'a(n, Leiden 2011; "Obituary of Ignazio Di Matteo", Bollettino Ecclesiastico Palermitano, (Oct.1948); Gabriel Said Reynolds, A muslim theologian in the sectarian milieu: (Abd al-Jabbar and the critique of Christian origins, Leiden 2004; idem, "on the Qur'anic accusation of Scriptural falsification (tahr(f) and Christian anti-Jewish polemic", Journal of the American Oriental Society, vol.130, no.2 (Apr.-June 2010).
نظر شما
مولفان
رولاند پیچ ,
گروه
رده موضوعی
جلد18
تاریخ93
وضعیت چاپ
  • چاپ شده