تهکم (اصطلاح علم بیان ) رجوع کنید به استعاره
معرف
تهکّم‌ (اصطلاح‌ علم‌ بیان‌) رجوع کنید به استعاره‌#
متن
تهکّم‌ (اصطلاح‌ علم‌ بیان‌) رجوع کنید به استعاره‌
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حوزه موضوعی

ادبیات و زبان ها

رده های موضوعی
جلد 8
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده