توریه (اصطلاحی در علم بدیع ) رجوع کنید به ایهام
معرف
توریه‌ (اصطلاحی‌ در علم‌ بدیع‌) رجوع کنید به ایهام‌#
متن
توریه‌ (اصطلاحی‌ در علم‌ بدیع‌) رجوع کنید به ایهام‌
نظر شما
ایمیل ایمیل
مولفان

حوزه موضوعی

ادبیات و زبان ها

فقه وحقوق

رده های موضوعی
جلد 8
تاریخ چاپ 93
وضعیت انتشار
  • چاپ شده