درباره ما

رتبه دوم پژوهش های بنیادی در هجدهمین جشنواره بین المللی خوارزمی-۱۳۸۳

برگزیده هفدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران-۱۳۷۸

تقدیر در مراسم تجلیل از خادمان نشر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران-۱۳۸۳

برگزیده هجدهمین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران -۱۳۸۹

رتبه دوم بهترین دایره المعارف اینترنتی در چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

لوح تقدیر ربع قرن جهاد فرهنگی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران -۱۳۹۱

غرفه برگزیده بخش بازار جهانی کتاب های عربی ایران در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران- ۱۳۹۱

IRCICA Award For Excellence In Research,Nov.۲۰۰۸

برگزیده مدیر برتر دانشنامه از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رتبه دوم بهترین دایره المعارف اینترنتی و دانشنامه برخط در چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال-۱۳۸۹

تقدیر در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران-۱۳۹۴ /غرفه عربی

جایزه شیخ حمد برای دستاوردهای زبانهای شرقی به ترجمه عربی دانشنامه جهان اسلام ۱۳۹۶