دیدار برنده جایزه جهانی کتاب سال از بنیاد دائرة المعارف اسلامی

دیدار برنده جایزه جهانی کتاب سال از بنیاد دائرة المعارف اسلامی