جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

آداب المتعلمین --> طوسی، خواجه نصیرالدین؛زرنوجی، برهان الدین

آداب المریدین --> سهروردی، ابونجیب عبدالقاهر بن عبدالله

آداب المشق

رساله ای در باب خط از بابا شاه اصفهانی که به خطا به میرعماد نسبت داده شده است (قرن10).

آداب سلوک

کلیه آداب و اصولی که صوفیان ملزم به رعایت آن هستند.

آدار

نام ماهی در تقویم رومی- سریانی

آدامز، چارلز کلارنس

خاورشناس و اسلام شناس امریکایی (قرن14)

آدانا --> اَدَنه

آدرار

اصطلاح جغرافیایی بربری به معنای "کوهستان" که به چند ناحیه کوهستانی صحرای افریقا اطلاق می شود.

آدریاتیک، دریا

شاخه ای از دریای مدیترانه میان ایتالیا و شبه جزیره بالکان که در آثار جغرافیایی اسلامی با عنوان بحر ادریاس از آن ذکر شده است.

آدریانوپل --> ادرنه

آدریانوپل، پیمان

پیمانی که در سال 1245 در شهر ادرنه میان عثمانیان و روسها منعقد شد.

آدلاردِ باثی

از پیشگامان ترجمه و معرفی علوم عربی به لاتین، به ویژه ترجمه آثار ریاضیات و نجوم (قرن5و6)

آدم

"ابوالبشر"، نخستین انسان و پیامبر به نص کتابهای آسمانی

آدم بن ابی ایاس

مفسر و محدث اهل سنت (قرن3)

آدم ربایی

ربودن انسانها با مقاصد مختلف -احکام فقهی