جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

آخوند اردکانی --> فاضل اردکانی، حسین

آخوند خراسانی، محمد کاظم --> خراسانی، آخوند ملا محمد کاظم

آخوند صاحب سوات

عبدالغفوربن عبدالواحد، عارف و عالم شبه قاره از سلسله نقشبندیه و صاحب مثنوی مناجات و عقایدالمؤمنین به زبان پشتو (قرن12)

آخوند نصرا --> همدانی، آخوند نصرالله

آخوند همدانی، نصرالله --> همدانی، آخوند نصرالله

آخوندزاده، میرزا فتحعلی

نمایشنامه نویس، منتقد ادبی و از پیشگامان تجدد در ایران (قرن13و14)

آخوندوف، سلیمان ثانی --> سلیمان ثانی آخوندوف

آخوندوف، میرزا فتحعلی --> آخوندزاده، میرزا فتحعلی

آدا پازاری

مرکز استان سقاریه در ترکیه

آداب --> ادب

آداب البحث و المناظره

نام عمومی کتابهای مربوط به این علم و معرفی شماری از آنها

آداب الحرب و الشجاعه

کتابی در آئین پادشاهی، کشورداری و فنون جنگ از فخر مدبر (قرن7)

آداب السلطانیه --> الفخری فی الآداب السلطانیه و الدول الاسلامیه

آداب الصلو‌ة

عنوان چندین کتاب درباره مستحبات و مراسم نماز، تألیف فقهای اسلامی به عربی و فارسی

آداب العرب و الفرس --> جاویدان خرد