جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

آتالیق --> اَتابک

آتای، فالح رفقی

نویسنده، روزنامه نگار و سیاستمدار ترک (قرن13و14)

آتسز، ابوالمظفر --> اتسز

آتش

انرژی حاصله از سوختن یا احتراق یک شیء - نقش آتش در فرهنگ عامه و باورهای مردم، جشنها، آیینهای دینی و...

آتش بازی

عملی تفریحی و آیینی با استفاده از آتش در جشنها و شادیها

آتش نشانی

سازمانی با هدف حفاظت از سلامت افراد، جلوگیری از آسیب به اموال و حفاظت از محیط زیست - سابقه این نهاد در ایران و عثمانی

آتش، احمد

ادیب و ایرانشناس ترک (قرن14)

آتش، خواجه حیدرعلی

شاعر اردو زبان هندی (قرن12و13)

آتش، مجله

مجله خبری و سیاسی که در فاصله سالهای 1325-1339 ش. در تهران منتشر می شد.

آتشدان --> آتشکده