جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

آجی چای --> تلخه رود

آجیل

از تنقلات، مخلوطی از خشکبار، دارای جایگاهی خاص در فرهنگ ایرانیان

آچه

شمالی ترین بخش جزیره سوماترا در اندونزی - سلطنت آچه

آچین --> آچه

أحنف العُکْبَری، عقیل بن محمد

شاعر طنزپرداز قرن4

آخال تِکّه

شهری در ماوراءالنهر، در ترکمنستان امروزی

آخالتسیخه --> آخسقه

آخرالزمان

بحثهای مربوط به آخرین روزهای پایان جهان

آخرالنهر (ستاره) --> نهر

آخرت

عالم پس از مرگ -در قرآن و حدیث

آخری چهارشنبه

عید مذهبی در شبه قاره هند

آخسقه

شهری در گرجستان

آخور --> اصطبل

آخورسالار

از مناصب درباری قدیم در کشورهای اسلامی، رییس اصطبل سلطنتی - در دوره ممالیک - در دوره چرکسها - میرآخور در عهد عثمانی

آخوند

به معنای کلی روحانی شیعی؛ در معنای تعلیمی و تربیتی مدرس - مروری بر آرای مطرح شده درباره ریشه کلمه و چگونگی ساخته شدن آن. - نقد سه نظر عمده در ساخت واژه - بررسی احتمال چهارم: توجه به ساخت منادای عربی یاخوند؟ - بررسی احتمال پنجم: توجه به لقب آخن در زبان مغ