جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

آتن

پایتخت یونان

آثار البلاد --> زکریای قزوینی

آثار الوزراء

کتابی درباره احوال و آثار وزرا، تالیف سیف الدین حاجی بن نظام عقیلی (قرن9)

آثار ترک و اسلامی، کتابخانه و موزه

کتابخانه‌ای دراستانبول ترکیه، دارای نسخه های نفیس قرآن و نسخه های خطی دیگر

آثار جعفری --> خورموجی، محمد جعفر

آثار عَجَم

کتابی درباره جغرافیای فارس تالیف فرصت شیرازی (قرن13و14)

آثار عُلوّی

علم کائنات جو و عنوان عام کتابهای جوّشناسی قدیم

آثارالباقیه

کتابی از ابوریحان بیرونی در موضوعات گاه شماری، تاریخ، انسان شناسی، و سایر شعب علوم (قرن5)

آجارستان --> گرجستان، مسلمانان

آجال --> اجل

آجر/آجرکاری

خشت پخته و نیز هنر چیدن آن در بناها به منظور ساخت نمای تزیینی

آجرّی، محمد بن حسین

محدث و فقیه شافعی بغدادی (قرن4)

آجرومیّه --> ابن آجْرّوم

آجودانباشی (1)

اصطلاح و عنوانی نظامی در دوره قاجاریه

آجودانباشی (2)

عنوان چند تن از رجال قاجاریه (قرن13و14) - اسماعیل خان - اللهیارخان افشار - جهانگیرخان - حسنعلی خان خویی - حسین خان مقدم مراغه ای