جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

آبیاری

رساندن آب به مزرعه به منظور افزایش رطوبت خاک و فراهم آوردن امکان رشد گیاهان بویژه در سرزمینهای خشک و نیمه خشک - ویژگیهای طبیعی منابع آب در ایران - نقش آب در برپایی سکونتگاهها در ایران - سازمانها و نظام سنتی آب در ایران - حقوق آب و مقررات سنتی استفاده از

آبیک

شهری در استان قزوین

آپادانا --> شوش؛تخت جمشید

آپولو، انجمن ادبی

انجمنی ادبی که توسط محمد عبدالمنعم خفاجی در لبنان تأسیس شد.

آپولونیوس پرگایی

ریاضیدان و منجم یونانی (قرن2و3)

آپولونیوس تیانائی --> بَلینوس

آتائیه

شاخه ای از فرقه صوفیان یسویه در خوارزم (قرن 8)

آتابای --> یموت

آتاتورک

شهرت "مصطفی کمال پاشا"، بانی جمهوری ترکیه (قرن13و14)

آتاچ، نورالله

مقاله نویس و منتقد ادبی ترک (قرن14)