جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

آبله (1)

نوعی بیماری مسری ویروسی

آبِله (2)

شهری در کاستیل کهن یا قشتاله در مرکز اسپانیا

آبله کوبی --> آبله (1)

آبنوس

درختی از تیره خرمالوییان

آبوشقه، فرهنگ

لغتنامه ای نوشته مولفی نامعلوم از زبان ترکی جغتایی به ترکی استانبولی (قرن10)

آبکار، کلارا

نگارگر ایرانی، پیرو مکتب اصفهان (قرن13و14)

آبی، ابوسعد منصور بن حسین

ادیب، شاعر و وزیر امامی مذهب (قرن 5)

آبی، ابوعبدالله جریر بن عبدالحمید --> جریر بن عبدالحمید

آبی، حسن بن ابی طالب

فقیه امامی (قرن7)

آبی، محمد بن محمد

راوی حدیث (قرن7)