جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

آبسکون

بندری کهن در جنوب شرقی دریای خزر که محل دقیق آن امروزه شناخته شده نیست.

آبسکونی ، احمد بن صالح

محدث ایرانی الاصل ساکن سوریه (قرن6)

آبش خاتون --> اَبش خاتون

إبضاع --> مضاربه

آبغوره --> انگور

آبگوشت

از غذاهای متداول ایرانی - واژه - تاریخچه واژه در ادبیات دوره میانه - تحولات آن - مناسبت آن با یخنی، آش، شوربا در ایران و هند - ترکیبات متعارف آبگوشت - انواع آبگوشت - پراکندگی جغرافیایی - رواج و محبوبیت - علل ترجیح آبگوشت در سبد تغذیه ای خانوار در خاورمیا

آبگینه، موزه

موزه تخصصی آثار آبگینه و سفال در تهران 1. آدرس و مکان جغرافیایی 2. وجه تسمیه و دلیل نامگذاری 3. تاریخچه بنا (معرفی ساختاری، تزیینی و کارکردی و پیشینه بنا) 4. زمان و شرایط و دلایل تبدیل آن به موزه 5. نوع مالکیت موزه (دولتی یا خصوصی یا...) 6. معرفی قسمتهای

آبل الزیت

محلی در اردن

آبِل، آرمان

اسلام شناس، لغوی و عرب شناس بلژیکی (قرن13و14)

آبل، ژان باتیست

استاد و مترجم زبان ترکی (قرن13و14)

آبله (1)

نوعی بیماری مسری ویروسی

آبِله (2)

شهری در کاستیل کهن یا قشتاله در مرکز اسپانیا

آبله کوبی --> آبله (1)

آبنوس

درختی از تیره خرمالوییان

آبوشقه، فرهنگ

لغتنامه ای نوشته مولفی نامعلوم از زبان ترکی جغتایی به ترکی استانبولی (قرن10)