جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

آباده

شهر و شهرستانی در شمال استان فارس

آبادی

اصطلاح فارسی به معنای فضای مسکونی دائم یا موقت که معمولاً به معنای فضاهای روستایی به کار می رود.

آبازه --> ابخاز

آبازه پاشا

بیگلربیگی ارزروم که به بهانه خونخواهی "گنج عثمان" شورش کرد (قرن11)

آبازه حسن پاشا

رهبر شورش بزرگ جلالی در تاریخ حکومت عثمانی (قرن11)

آبازه محمد پاشا

از رجال عثمانی و بیگلربیگی مرعش (قرن12)

آبان

ماه هشتم در تقویم شمسی

آبانگان

عنوانی صوری که به گروه وسیعی از مسلمانان جاوه‌ داده شده است.

آبای، ابراهیم

اولین و بزرگترین نویسنده قزاق و بنیانگذار ادبیات نوین قزاق (قرن13)

آبجو -->

فقاع

آبدارچی

منصبی دیوانی در ایران و عثمانی، ساقی خاص سلطان در عهد مغول

آبراهام بار حیّه

ملقب به "صاحب الشرطه"، ریاضیدان، منجم، فیلسوف و مترجم یهودی اهل بارسلون و اولین کسی که سنت علمی - فلسفی عربی را در زبان عبری ادامه داد (قرن6)

آبُری، محمدبن حسین

حافظ قرآن، مورخ و محدث شافعی (قرن4)

آبزن

آب خالص یا طبخ شده گیاهان که در پزشکی برای مداوای بیماران استفاده می شود.

آبستنی

دوره حمل جنین (در مقاله بارداری و باروری به مباحث فقهی پرداخته شده است).