جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

آئین اکبری

کتابى‌ در دانشهای‌ گوناگون‌ اجتماعى‌، ادبى‌، تاریخى‌، اقتصادی‌ و جغرافیایى‌ به‌ زبان‌ فارسى‌، نوشته شیخ‌ ابوالفضل‌ علامى (قرن10و11)

آئینه سکندری

کتابی تاریخی به زبان فارسی نوشته میرزا آقاخان کرمانی (قرن13و14)

آب (1)

مایعی بی بو و بی طعم و بی رنگ مرکب از اکسیژن و ئیدروژن 1- مفهوم آب در فرهنگ ایران باستان 2- آب در فرهنگ ایران اسلامی 3- آب شناسی و منابع آب در فلات ایران 4- بحثهای فقهی 5- بحران آب در خاورمیانه و شمال آفریقا 6- به عنوان یکی از 4 عنصر در طبیعیات

آب (2)

نام ماه پنجم در تقویم رومی- سریانی و هشتم در تقویم کشورهای اسلامی

آب انبار

حوض یا استخر سرپوشیده‌ای است که برای ذخیره آب معمولاً در زیر زمین ساخته می‌شود.

آبِ ایستاده

دریاچه نمکی در غزنه افغانستان

آب حیات

آب افسانه ای بخشنده عمر جاودان و مفهوم عرفانی آن

آب سفید --> آب مروارید

آب سنجی

سنجش آب بر طبق قوانین عرفی مخصوص به فرهنگی خاص در ایران

آب گرم

مکانی است که به صورت مداوم آب گرم یا داغ از زمین خارج می‌شود و استفاده های درمانی دارد.

آب مروارید

نوعی بیماری چشمی که با تار شدن عدسی بینایی مختل می شود.

آب نما --> حوض/ حوضخانه

آب و هوا

شرایط و مشخصه های درازمدت اقلیمی و هواشناختی در یک منطقه جغرافیایی

آباء النبی

بحث قرآنی، حدیثی و کلامی درباره پدران پیامبران و پیامبر اکرم

آبادان

شهر، شهرستان و جزیره ای در جنوب غربی ایران در استان خوزستان